27/06/2019

Psykolog barn og unge 19/932

 • Meløy kommune
 • Meløy, Norge
Psykologi

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.07.2019

Virksomhet: Helsefremmende og forebyggende enhet 
Arbeidssted: Kontorsted Ørnes 
Stillingsprosent: 100 % fast stilling 

Om stillingen

Vi trenger deg med på laget!

Meløy er på jakt etter deg. Vi trenger en psykolog som har lyst på en allsidig arbeidsdag både når det kommer til arbeidssted og arbeidsoppgaver.

Vi trenger deg som liker å jobbe selvstendig, samtidig som du klarer å samarbeide med en rekke etater og enkeltpersoner. Du liker å jobbe med mennesker i alle aldre og med ulike utfordringer i livet. 

Vi trenger deg som har lyst å bety en forskjell, både for enkeltmennesker og familier, men også for vårt lille fagmiljø. Hos oss kommer du til å få nok å gjøre, kjenne på at du betyr noe for noen hver dag og du vil få en spennende tilværelse der den ene dagen aldri er den andre lik. 

Meløy ligger langs Kystriksveien sørover fra Bodø og byr på noe av Saltenregionens vakreste fjell og skjærgård. Meløy kommune har ca. 6350 innbyggere og kommunesenteret Ørnes ligger 12 mil sør for Bodø. Om du liker gode naturopplevelser så finnes disse som perler på en snor. Toppturer, små turer, kajakkturer, breturer, her finnes det meste av natur.Det er kommunikasjonsmuligheter til Bodø med båt og buss.

Stillingen som utlyses er:

KOMMUNEPSYKOLOG i fast 100 % stilling

Arbeidet i Meløy vil primært være rettet mot barn og unge og planlegges etter hvert tilknyttet nytt familiesenter. I tillegg er det opprettet en ekstra stilling som psykolog som planlegges delt mellom Meløy og Gildeskål.

Arbeidsoppgaver

 • Tverretatlig samarbeid, særlig med familieveileder, psykisk helse, barnevern og helsesøstertjenesten
 • Konsultasjoner og direkte samtaleoppfølging
 • Planlegging og utforming av behandlingsforløp
 • Veiledning og undervisning, samt deltagelse i planarbeid
 • Bidra til å etablere og utvikle gruppetilbud
 • Styrke den generelle kompetansen i enheten gjennom veiledning og undervisning
 • Samarbeid med fastleger, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten
 • Medlem av psykososialt kriseteam
 • Forbyggende tiltak i tett samarbeid med folkehelsekoordinator og andre deler av helsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Psykolog med autorisasjon/lisens
 • Relevant erfaring og praksis
 • Erfaring fra klinisk arbeid
 • Veiledning og undervisningskompetanse
 • Erfaring fra gruppeterapi er ønskelig
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Du må ha førerkort og helst disponere egen bil
 • Utenlandske søkere må kunne dokumentere bestått norskopplæring på minimum nivå B2

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Utviklingsorientert og strukturert
 • Evne til å skape tillit og relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Interesse og engasjement for å utvikle kommunale tjenester innenfor rus og psykisk helse
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Nært samarbeid med andre faggrupper
 • Mulighet for fagutvikling gjennom kurs, konferanser og videreutdanning
 • Et utfordrende arbeidsfelt i endring og utvikling
 • Bedriftshelsetjeneste og gode pensjons og forsikringsordninger
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og evt. barnehageplass
 • Lønn etter avtale og flyttegodtgjøring

Annet

 • Hvis du har tatt utdanningen din utenfor Norge, må du legge frem dokumentasjon på at denne er godkjent (www.NOKUT.no).
 • Du må legge frem vitnemål på engelsk eller norsk.
 • Du må også legge frem utvidet politiattest, jf. Helsepersonelloven § 20a (skal ikke vedlegges søknad).
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert. 
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.  

Kontaktinformasjon

Meløy tett på

Meløy tett på er et profilerings- og rekrutteringsprosjekt for Meløy. Besøk oss gjerne på sosiale medier dersom du vurderer å flytte til Meløy. Her finner du informasjon om de ulike bygdene, næringslivet, hva vi gjør på fritiden og om den vakre naturen som omgir oss. Du finner også informasjon om ledige stillinger både i kommunen og i næringslivet.

Meløy tett på er et samarbeidsprosjekt mellom Meløy kommune, næringslivet i kommunen og grendelagene. Prosjekteier er Meløy kommune.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!