05/08/2018

Rektorstillinger Korgen sentralskole og Finneidfjord skole

 • Hemnes kommune
 • Hemnes, Norge
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.08.2018

Ledige rektorstillinger fra 01.10.18 - 2 x 100 % faste stillinger

Det kan bli flere skolelederstillinger ledige i løpet av tilsettingsprosessen. Det vil være aktuelt å vurdere interesserte søkere i den sammenheng. Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker - og gjerne om du er interessert i andre stillinger. Rektor er skolenes øverste leder og rapporterer til enhetsleder skole.

Korgen sentralskole er en 1 -- 10 skole med Sfo og 230 elever.
I rektors lederteam inngår to inspektører. Skolen har teamledere for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.

Finneidfjord skole er en 1 -- 7 skole med Sfo og 41 elever.
Rektor har undervisningsplikt 40-50 %.

Om skolene i Hemnes

Alle de 5 grunnskolene i Hemnes er nå inne i en felles satsing på realfag. Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser hver dag. Vårt læringssyn er at den beste opplæringen skjer gjennom samhandling. Vi skal ha et læringsmiljø som inkluderer alle. Et kjennetegn på dette skal være at alle elever opplever trygghet og trivsel på skolen. Det skal være trygt å være flink, det skal være lov å feile.

 • Rektorene inngår i lederteamet til enhetsleder skole.
 • Personalet har høy kompetanse, og det arbeides kontinuerlig med etter- og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingene

 • Pedagogisk og administrativ ledelse
 • Personalledelse
 • Samarbeid skole - hjem
 • Skoleutvikling og systemarbeid
 • Drift og forvaltning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant pedagogisk kompetanse
 • Relevant erfaring med skoleledelse
 • Utdanning i skoleledelse eller være villig til å ta den
 • Vilje og evne til å bidra i kommunens overordnede skoleutvikling
 • Kunnskap om budsjett, økonomistyring, IKT og personalledelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Vi vil legge stor vekt på skikkethet og personlige egenskaper

Tilsettings- og lønnsvilkår

-lønn og arbeidstid etter avtale
-medlemskap i Statens pensjonskasse(SPK)
-politiattest

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes via knappen "Søk nå" på denne siden.

I h.h.t. off.loven § 25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Kontakter

Navn:  Rolf Arne Westgaard
Tittel: Enhetsleder
E-post: rolf.arne.westgaard@hemnes.kommune.no
Mobil: 913 03390
Arbeid: 75 19 79 92

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå