25/06/2019

Pasientkoordinator til TOO

  • Østfold fylkeskommune
  • Oslo, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Tannhelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 12.08.2019

Vi søker etter tannhelsesekretærer eller helsepersonell med annen relevant erfaring, eventuelt med fagutdanning innen helseadministrasjon i 100 % stilling til pasientkoordinator for TOO prosjektet hos TkØ. TOO prosjekt er et tilrettelagt behandlingstilbud til Tortur-, Overgrep-, Odontofobi pasienter.

Arbeidssted

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ), Oslo/Majorstua

Type ansettelse

100 % stilling

Mer om stillingen

TOO prosjekt er et tilrettelagt behandlingstilbud til Tortur-, Overgrep-, Odontofobi pasienter. Prosjektet har som mål å gjøre pasienter med uttalt vegring for tannbehandling i stand til å motta behandling i våken tilstand.

Oppgavene til den som ansettes vil våre å sikre at pasientene i TOO- prosjekt blir fulgt opp i alle ledd av behandlingsforløpet. I tillegg må koordinatoren bistå tannleger og psykologer i pasientkonsultasjon ved behov, samt legge til rette for årlig rapportering av virksomheten til Helsedirektoratet. Opplæring vil bli gitt.

Det kreves autorisasjon som helsepersonell. Relevant erfaring, gode samarbeidsegenskaper, fleksibilitet, evne til å arbeide selvstendig og effektivt er en forutsetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det forutsettes gode språkferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Mer om TkØ se www.tkost.no eller TOO se www.tooinfo.no

Kontaktperson for stillingen: Hilde Vogt Toven, direktør TkØ: tlf 93293446 eller hildevt@ostfoldfk.no Jon Sudbø, klinikksjef TkØ: tlf 92416375 eller jonsu@ostfoldfk.no

Søknad sendes på vårt elektroniske søknadsskjema som finnes på fylkeskommunes hjemmeside: www.ostfoldfk.no Merk søknaden med ID 2583 Søknadsfrist: 12.august 2019 Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

12. august 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2583

Om virksomheten

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark, og Østfold. Det er i dag 43 ansatte ved senteret. Senteret er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester og praksisnær klinisk forskning samt kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Fra 1.1.2020 vil TkØ være tilknyttet den nye region Viken (det nåværende Østfold, Akershus, og Buskerud), og også ha et samarbeid med region Innlandet (det nåværende Hedmark og Oppland).

Kontakt
Jon Sudbø
Telefon 23 69 39 30
Mobil 924 16 375

Hilde Vogt Toven
Telefon 23 69 39 21
Mobil 932 93 446

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!