14/06/2019

Avdelingsingeniør - teknisk drift

  • Dønna kommune
  • Dønna, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 28.06.2019

Ingress

I Dønna kommune er det ledig 100 % stilling som avdelingsingeniør ved teknisk drift innenfor området kommunalteknisk drift for snarlig tiltredelse. Hjemmelsnr. 8084 - 999.

Ansvars- og arbeidsoppgaver for stillingen:

- Avdelingsingeniøren er teknisk sjefs utøvende ressurs i forhold å oppnå til de politiske og administrative målsettinger i Dønna kommune.

- Saksbehandle delegerte saker administrativt og fagrelaterte saker til politisk utvalg.

- Daglig ansvar for drifts- og vedlikeholdsavdelingen. Herunder arbeid med kommunale veier, vann, avløp og kommunale bygg.

- Ansvar for oppfølging av utbedrings- og utbyggingsplaner, samt prosjektarbeid knyttet opp mot disse, samt bidra i annet kommunalt planarbeid. 

Kvalifikasjonskrav til stillingen:

Utdanning på høgskole/universitetsnivå med teknisk og/eller datafaglig fagkrets. Ledererfaring samt kjennskap til kommunal politisk og administrativ organisering er en fordel.

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Lønnskrav fremsettes i søknad.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. 

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:www.donna.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontakter

Navn: Jan Erik Pedersen
Tittel: Teknisk sjef
E-post: jan.erik.pedersen@donna.kommune.no 
Mobil: 75052245
Arbeid: 75052245

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!