13/06/2019

Logoped - sektor oppvekst 2. gangs utlysning

  • Hadsel kommune
  • Hadsel, Norge
Logoped Oppvekst

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 02.07.2019

Det er en midlertidig 100% stilling ledig for tiltredelse fra 01.08.2019 med varighet ut skoleåret 2019/20.  Med mulighet for fast ansettelse.

Sentrale arbeidsoppgaver

- Gi logopedhjelp til barn i skolene og barnehagene. I tillegg kan logopeden gi logopedhjelp til voksne brukere med 
slikt hjelpebehov så langt kapasiteten innenfor stillingens ramme gir rom for dette.
- Gi råd og konsultativ hjelp til foresatte, barnas nærpersoner i skole og barnehage og eventuelle andre hjelpeinstanser
som er involvert i tiltak.
- Gi konsultativ hjelp til skoler og barnehager innenfor det logopediske fagfeltet for å forebygge/avhjelpe språk- og 
talevansker.
- Systemrettet og tverrfaglig samarbeid.
- Deltakelse i internt og kommunalt utviklingsarbeid.
- Andre oppgaver etter avtale med sektorleder.

Krav til kompetanse

- Godkjent logopedutdanning.
- Kjennskap til og kompetanse med bruk av relevant kartleggingsmateriell.
- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
- Det er ønskelig med kjennskap til PPT sitt arbeidsfelt og oppgaver.

Personlige egenskaper

- Du har engasjement og evne til å bidra faglig sosialt.
- Du trives med varierte arbeidsoppgaver.
- Du har fleksibel innstilling og liker utfordringer.
- Du liker å samarbeide i team men også å arbeide selvstendig.
- Du har en grunnleggende serviceinnstilling til brukere og samarbeidspartnere.
- Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

- Konkurransedyktige betingelser.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Sammensatt og variert stilling der få dager er like.
- IA-avtale og bedriftshelsetjeneste.
- Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement.
- Vi kan være behjelpelig med barnehageplass.

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere
har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis 
minimum 
bestått nivå B2. (eller trinn 3 ved et universitet).

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og 
praksis.
Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon) i kompetanseregistreringen.

Politiattest må leveres i henhold til opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 19. Politiattest skal ikke legges ved 
søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør 
Offentlighetslovens § 25.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved 
intervju/frammøte.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.  Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" 
www.hadsel.kommune.no 

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du  ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.

Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta  kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer.

Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til:  personal@hadsel.kommune.no

Kontakter

Navn: Line Jeanette Pedersen
Tittel: Rektor Stokmarknes skole
E-post: Line.Jeanette.Pedersen@hadsel.kommune.no 
Mobil: 95852836
Arbeid76164422

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk her!