07/06/2019

Lærar Stryn vaksenopplæring

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 28.06.2019

Ledig 100 % stilling som lærar ved Stryn vaksenopplæring

Arbeidsområde:

Vaksenopplæringa sitt ansvarsområde:

Undervisning av vaksne innvandrarar i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonslova, i samsvar med Læreplan i norsk og samfunnsfag for vaksne innvandrarar.

Undervisning i grunnskule for vaksne etter opplæringslova §4A-1 i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

GMU (grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom), undervisning i faga norsk, samfunnsfag og engelsk.

Spesialundervisning for vaksne etter opplæringslova §4A-2  

Kvalifikasjonar for stillinga: 

 • Krav om pedagogisk lærarutdanning i kombinasjon med undervisningskompetanse i grunnfaga norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.

 • I tillegg ynskjer vi personer med utdanning innan "norsk som andrespråk" og vaksenpedagogikk 

 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

 • Vi søkjer ein person som er løysingsorientert, sjølvstendig, tålmodig og inkluderande.

 • Nødvendige datakunnskap 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • Tenester i utvikling

 • Kompetansetiltak

 • God pensjonsordning

 • Hjelpsam med bustad  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter tariff

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. 

Kontaktpersonar:

Hilde Nesje
mob: +47 98020409

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!