07/06/2019

Sykepleier på sykehjem

  • Ibestad kommune
  • Ibestad, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.06.2019

I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig en fast 100 % stilling som sykepleier fra 01.08.19.

Arbeidssted vil være Ibestad sykehjem.

Stillingen inngår i turnus.

Kvalifikasjonskrav:

- Autorisasjon som sykepleier.
- Praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig.
- Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

Annet:

- Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
- Sykepleiere tilbys et brutto rekrutteringstillegg på 50.000 kr.
- Det jobbes med mulighet for å jobbe langvakter i helgene, med påfølgende friperiode for de som ønsker det.
- Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
- Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.
- Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement.
- God pensjonsordning.

Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.

Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via JobbNorge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet.

Nærmere opplysninger om stillingen, får du ved å henvende deg til:

Ibestad kommune v/ enhetsleder Hilde Danielsen, tlf: 468 60 357 eller HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf: 909 66 923.
Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00.

Søknadsfrist 30.06-2019

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!