07/06/2019

80% vikariat som allmennlærer ved Nordhus skole for skoleåret 2019/20

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.06.2019

Om stillingen

Nordhus skole er en 1-7 skole med ca. 114 elever og 17 ansatte. Vi har et engasjert og kompetent personale med god variasjon i alder. Skolen er en helsefremmende skole og arbeider i tråd med dette. Vi har dessuten en klar friluftsprofil med fysisk aktiv læring som satsningsområde. Skolen har fokus på stedsbasert læring og på vår mangfoldige uteskoleplass. Vi er innovative med ulike prosjektbaserte undervisningsopplegg, og følger opp kommunens satsing på digitalisering og Språkløyper som viktige arbeidsområder.  Vi har en solid elev- og foreldregruppe som aktivt er med i skolens drift.

Nordhus skole har ledig 80 % vikariat som allmennlærer. Tidsrom for ansettelse er skoleåret 2019/20. Varighet er fra tiltredelse 01.08.19 til 31.07.20. Det kan være mulighet for videre ansettelse skoleåret 2020/21 ved fortsatt behov.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og delta i skolens satsningsområder
 • Kroppsøving, herunder spesielt svømmeundervisning
 • Bidra aktivt i elevenes behov og krav for tilpasset undervisning.
 • Søkere må påregne undervisning i flere fag i grunnskolen, spesielt engelsk, kroppsøving/svømming og musikk

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Godkjent allmennlærer eller grunnskolelærer 1 - 7
 • Kompetanse i helsefremmende/helseforebyggende arbeid
 • Tverrfaglig kompetanse
 • Prosjekterfaring
 • Må kunne sette grenser også overfor barn som utfordrer grensene

 

Personlige egenskaper - Du som søker

 • er dyktig, trygg og tydelig klasseleder
 • er fleksibel, utviklingsorientert og engasjert
 • vektlegger god dialog og kommunikasjon med elever
 • ser, støtter, motiverer og utfordrer elevene på en positiv måte
 • har god kompetanse og deltar aktivt i det faglige fellesskapet
 • er bevisst på etikk og profesjonalitet i yrkesrollen
 • ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform
 • er løsningsorientert og god samarbeidspartner

 

Ved ansettelse vil personlig egnethet, stabilitet og samarbeidsvilje være avgjørende.

Før ansettelse må politiattest fremlegges (Opplæringslovens § 10-9 med tilhørende forskrifter)

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Spørsmål om stillingen

Rektor Ståle Brun, Nordhus Skole, tlf.: 750 12 110/900 68 325

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!