06/06/2019

Ledige stillingar i Pleie og omsorg, fast og vikariat

  • Lærdal kommune
  • Lærdal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 30.06.2019

Sjukepleiar, helsefagarbeider og assistent

Me har ledig desse stillingane i pleie og omsorg;

80 % fast stilling som sjukepleiar frå 1. oktober, 3 delt turnus
100 % vikariat som hjelpepleiar/helsefagarbeidar frå 1. august til 31. juli 2020, 3 delt turnus
60 % fast stilling som assistent på vaskeri og postkjøkken

Me ynskjer personar som nyttar faget og erfaringar til å:
- møte brukarar med respekt
- gje brukarar god omsorg og behandling
- gje brukarar tryggheit og trøyst
- gje brukarar gode samtalar, støtte og motivasjon
- bidra til god samhandling mellom kollega, brukarar og pårørande

Krav til/ønskje om utdanning

- offentleg godkjent autorisasjon som sjukepleiar
- offentleg godkjent helsefagarbeidar
- assistent, ingen formell utdanning

Ellers ynskjer me personar som har:
- gode norskkunnskapar
- høg grad av struktur, fleksibilitet og evne til problemløysing
- evne til å arbeide i eit hektisk miljø, tett på tilsette og brukarar
- evne til å arbeide sjølvstendig og bidra til godt samarbeid
- ha fagkompetanse som bidreg til fagutvikling og kvalitetssikre tenester til brukarar
- god IT kunnskap
- gjerne førarkort kl B (sjukepleiar og helsefagarbeidar)

Personlege eigenskapar vert vektlagde.

Lønnsvilkår

Lønn etter tariff
Pensjonsordning med 2 % innbetaling til KLP

Send søknaden via

Lærdal kommune si heimeside: www.laerdal.kommune.no under fana "ledige stillingar"

Kontakter

Navn: Brita Einemo
Tittel: Einingsleiar pleie og omsorg
E-post: brita.einemo@laerdal.kommune.no 
Mobil: 90740102

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk her!