13/06/2018

Fastlege, avtalehjemmel ved Narvik legesenter AS

  • Narvik kommune
  • Narvik, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.06.2018

Ved Narvik legesenter AS har Narvik kommune ledig avtalehjemmel.

Velkommen som søker!

Da en av våre hjemmelsinnehavere har valgt å si opp sin avtalehjemmel, har Narvik kommune ledig hjemmel ved Narvik legesenter AS.  Legesenteret er en veletablert tre-legepraksis.  Narvik kommune har til sammen 18 fastlegehjemler og 2 turnusleger.

Du vil jobbe som fastlege i åpen, uselektert allmennpraksis. Listetaket til hjemmelen er pr mai 2018 på 1200 pasienter. De to gjenværende fastlegene ved Narvik legesenter har spesialitet i allmennmedisin og er godkjente veiledere for spesialistkandidater. Legesenteret har 2,6 årsverk helsesekretærer og alt utstyr for en moderne allmennpraksis.

CGM Winmed 3 Journalsystem benyttes og senteret er tilkoblet Norsk helsenett. Legesenteret har e-portal med resept og timebestilling over nett.

Offentlige allmennmedisinske oppgaver kan pålegges inntil 7,5 t/u totalt på hjemmelen. Deltakelse i legevaktsordning med ca 2-3 vakter per måned. Legevakttjenesten er etablert i felles akuttmottak ved UNN Narvik.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
  • Gode norskkunnskaper. God skriftlig og muntlige fremstillingsevner
  • Avviklet turnustjeneste i Norge

Det søkes etter en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon, samt gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og evne til samarbeid med de øvrige kolleger ved legesenteret vektlegges.

Tiltredelse forutsetter enighet med hjemmelsinnehaver om kjøp av liste og videre avtale.

Det er ønskelig med tiltredelse 15.oktober, men det kan stilles vikar frem til 15. desember.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til enhetsleder helsetjenester:

Astrid Schøning telefon 916 74 209 eller e-mail astrid.schoning@narvik.kommune.no

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk. Skjemaet finner du i vårt søknadssenter på narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnr: 18/2120
Alternativt benyttes legeforeningens søknadsskjema for legestillinger.

Søknadsfrist: 25.06.2018

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå