13/06/2018

Barnehageleder 100 % fast stilling

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Barnehage Ledelse Oppvekst Rektor - Styrer

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 03.07.2018

Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som barnehageleder i Brønnøy barnehage. Barnehagen består for tiden av fem hus, tre i Brønnøysund, ett i Velfjord og ett på Torgøyan. Barnehagen har i barnehageåret 17/18 hatt ca. 230 barn. 

Brønnøy barnehage er eget ansvarsområde som rapporterer til oppvekstsjef. Administrativ organisering er for tiden barnehageleder og 5 styrere. Brønnøy barnehage har et stort fokus på ledelse, medvirkning og språk. 

Stillingen er tillagt bl.a. følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvarsområdets øverste administrativt ansvarlige innen fag, økonomi og personalledelse.
 • Ansvarlig for forvaltning og ledelse av spesialpedagogiske tiltak i kommunen.
 • Ansvarlig for å skape og videreutvikle en effektiv organisasjon med godt arbeidsmiljø.
 • Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver alle avdelinger området har, slik de går frem av organisasjonsplan, plan-/styringsdokument, lovverk og gjeldende vedtak.
 • Ansvarlig for effektiv bruk og forvaltning av tildelte ressurser.
 • Ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av områdets tjenester. 

Brønnøy kommune ønsker å tilsette en barnehageleder som:

 • Er positiv, tydelig og med gode kommunikasjonsevner.
 • Er flink til å prioritere og å være beslutningsdyktig.
 • Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø.
 • Stimulerer til samarbeid, er kreativ og løsningsorientert.
 • Setter brukere i fokus og har respekt for brukernes integritet, deres rettigheter og behov. 

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagefaglig kompetanse fra høyskole/ universitet.
 • Lederutdanning fra høyskole/universitet.
 • Dokumentert styrererfaring. 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø.
 • Et godt støtteapparat i kommunen.
 • Et aktivt og godt nettverk i oppvekstsektorens ledergruppe.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale. 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet) 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 03.07.2018 

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:

Oppvekstsjef Knut Johansen tlf: 75012102/47290171

Fagansvarlig oppvekst Kjartan Paulsen tlf: 75012103/90562028.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå