13/06/2018

Ledig undervisningsstilling i norsk - fast stilling

 • Nordland fylkeskommune
 • Rana, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.06.2018

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole ligger i Mo i Rana, i Rana kommune, regionsenter på Helgeland. Skolen har 300 ansatte og ca. 1100 elever fordelt på 11 ulike utdanningsprogram. Skolen er i dag lokalisert med studiesteder på Moheia, Kongsveien og Mjølan. Samlokalisering av skolen pågår nå, med planlagt ferdigstillelse høsten 2019. Skolen er aktiv og har god samhandling med grunnskolen, næringslivet og offentlige virksomheter. Vi deltar for tiden i flere prosjekter og nettverk for å videreutvikle dette samarbeidet. Næringslivet i regionen er preget av industri og store offentlige virksomheter. 

Mer info om kommunen med omegn kan finnes på nettsidene til Rana kommune og Visit Helgeland.

Se våre nettsider 

Skolen har ledig 100% fast undervisningsstillinger i norsk fra skoleåret 18/19.    

Det er en stor fordel at du i tillegg til norsk har et eller flere fag som kvalifiserer for undervisning i videregående skole. 

Det vil være en fordel om du  har utdanning på masternivå, men  dette er ikke et krav.

Det kan videre være en fordel med  videreutdanning innen spesialpedagogikk i tillegg til relevante undervisningsfag .Det er viktig at det i søknaden fremkommer tydelig hvilke undervisningsfag du har (min. 60 stp. i faget).   

Vi søker deg som:

 • har stor interesse av å legge til rette for ungdommers opplæring og utvikling
 • er opptatt av mennesker og liker å arbeide med dem
 • har ønske om å dele dine kunnskaper med andre kolleger
 • har fokus på pedagogisk utvikling, og brenner for forbedring

Utdanning og erfaring:  

 • Du må ha relevant utdanning som gir undervisningskompetanse i videregående skole
 • Vi ønsker at du kjenner videregående opplæring godt og har god erfaring fra arbeid med ungdom

Personlige egenskaper: 

 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • er opptatt av å bygge gode relasjoner til elever og kolleger
 • være tydelig og trygg i rollen som lærer

Sentrale dokumenter: 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 
 • Seks måneder prøvetid 

Søk innen: 24.juni 2018 

 • Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Ber om at CV fylles direkte inn i søknadsskjemaet. Ikke legg den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 
 • Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 
 • Politiattest må leveres før eventuell tilsetting 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Lurer du på noe?

Helene Kjerrvang Krüger 
personalsjef
helkru@vgs.nfk.no
90759737

Line Ellingsen 
Linell@vgs.nfk.no
95035027

Ansettelsesform

Fast

Søk nå