12/06/2018

Sykepleierstillinger, felles nattjeneste

  • Øvre Eiker kommune
  • Øvre Eiker, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.06.2018

Vi søker etter nye kollegaer som vil være med å utvikle felles nattjeneste.

Helse og omsorgsseksjonen
Vi ønsker å styrke tjenesten med dyktige og engasjerte sykepleiere som ønsker et spennende arbeidsted med varierte arbeidsoppgaver.

Om tjenestested
Tjenester til hjemmeboende består av felles nattjeneste, dagavdeling/trivsel – og mestringssenter, hjemmesykepleie-, praktisk bistand-, samt korttids- og rehabiliteringsavdeling på Eikertun helsehus. 

Tjenester til hjemmeboende skal være mindre opptatt av hva brukeren feiler, og legge mer vekt på innbyggernes mulighet for å mestre hverdagen. Kommunen ønsker å legge til rette for et aktivt liv slik at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig. 

Felles nattjeneste server brukere på institusjon og hjemmeboende.

Arbeidsoppgaver
• Yte helsehjelp til kommunens innbyggere.
• Ha en sentral rolle i å utvikle den faglige kvaliteten på tjenestene våre.
• Samhandling med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere.
• Dokumentasjon i fagprogrammet Profil.
• Veiledning og opplæring av brukere/pårørende, kolleger og nyansatte.
• Medikamenthåndtering.

Utdanning og erfaring
• Norsk autorisasjon som sykepleier. HPR-nr registeres i CV.
• Holder deg oppdatert innen eget fagområde og deltar i fagutviklingsarbeid.
• Har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Vi ser etter deg som
• Er faglig dyktig.
• Har godt humør og en positiv innstilling.
• Har kjennskap til databaserte dokumentasjonssystemer.
• Har gode evner til samarbeid, koordinering og kommunikasjon.
• Løsningsfokusert, fleksibel og nytenkende.
• Har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
• Bidrar til godt samarbeid og til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
• Et meningsfullt og variert arbeid i et positivt og inkluderende miljø.
• Faglige utfordringer og mulighet for å medvirke til å nå gode løsninger.
• Hyggelige og dyktige kollegaer.
• Lite og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde.
• En tjeneste som har stort fokus på å se etter muligheter til beste både for brukere og ansatte.
• Gratis parkering.
• Lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ.
• Gode pensjonsordninger.
• Veiledning, opplæring og oppfølging etter behov.

Andre opplysninger:
Du må fremlegge politiattest før tiltredelse.
Egenerklæring ifht tuberkulin ikke eldre enn 3 mnd. er en forutsetning for tilsetting.
For stillingene må du ha sertifikat klasse B (personbil/varebil).
Hjemmetjenesten disponerer leasingbiler.

3.-års sykepleierstudenter oppfordres også til å søke. 
Tiltredelse etter avtale.

Stillingsprosent
• 3 x Fast 62,44 % stilling, turnus natt med 3. hver helg.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Jane Thorud
Stillingstittel: Tjenesteleder
Telefon: 911 76 343

Ansettelsesform

Fast

Søk nå