12/06/2018

Rektor / enhetsleder ved Ibestad skole

  • Ibestad kommune
  • Ibestad, Norge
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.07.2018

Ibestad kommune har ledig fast 100 % stilling som rektor/enhetsleder ved Ibestad skole.

Har du godkjent utdanning for ledere i grunnskolen og erfaring fra ledelse i skolen kan du være den vi søker.   Rektor/enhetsleder er faglig, pedagogisk og administrativ leder for Ibestad skole, og har ansvaret for skolen sin samlede virksomhet.   Ibestad skole består av 1.- 10. trinns grunnskole med ca. 100 elever, kultur- og musikkskole samt voksenopplæring og opplæring i grunnleggende norsk for enslige mindreårige flyktninger.

Ibestad skole er i nytt skolebygg som ble tatt i bruk i 2017 og har digitale verktøy både for lærere og elever.

Vi søker en person som kan lede og motivere medarbeidere til felles innsats for å utvikle skolens kompetanse for elevers læring og utvikling. Du er en målrettet, analytisk, modig, raus og tydelig lagspiller som bidrar til at andre lykkes. Du har god evne til ledelse, samarbeid og kommunikasjon i tverrfaglig samarbeid og med foresatte og eksterne samarbeidspartnere.  Du må ha vilje og gjennomføringsevne til å utvikle et profesjonelt læringsfellesskap og en kultur for læring der du involverer medarbeidere, elever og foresatte for å skape et godt læringsmiljø.   Minoritetsspråklige søkere må ha fullført og bestått norskprøve nivå A 2. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.   Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.   Lønn etter avtale.   Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse.  Attesten skal leveres når du får tilbud om ansettelse.    Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker vil kunne bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. Offentleglova § 25.   Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Trykk på knappen "Søk nå" på denne sida. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet.   Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til: Oppvekstleder Willy Aas, telefon tlf.: 91696556 eller 
personalsjef Roald Pedersen, tlf.: 90626272.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå