05/08/2018

Ledige stillinger på Nesseby helsesenter

 • Nesseby kommune
 • Nesseby, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.08.2018

Nesseby helsesenter består av sykeavdelingen, hjemmesykepleien, kjøkken, legesenter/laboratoriet, fysioterapi og tannlege.  Nå søker vi etter nye medarbeidere.

Stillingsutlysninger

1.         Sykepleier 100%, fast stilling, fra og med 1.oktober 2018

2.         Sykepleier 80%, fast stilling, snarlig tiltredelse

3.         Sykepleier 100%, et års vikariat, snarlig tiltredelse

4.         Sykepleier/ helsefagarbeider 50%, et års vikariat, snarlig tiltredelse

5.         Helsefagarbeider 80%, et års vikariat, snarlig tiltredelse

6.         Helsefagarbeider/ pleiemedarbeider 3 x ca. 20 - 28% fast stilling fra og med 1.oktober 2018          

Nesseby helsesenter består av sykeavdelingen, hjemmesykepleien, kjøkken, legesenter/laboratoriet, fysioterapi og tannlege. 

Sykeavdelingen består av 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen post med skjermet avdeling.

I tillegg er det 1 akutt/KAD plass, 2 avlastning/rehabilitering/korttidsplass.

Hjemmesykepleien består av kjøreruter innenfor kommunen, i tillegg til omsorgsboliger med 9 leiligheter ved Nesseby helsesenter. Basen for hjemmesykepleien er ved omsorgsboligene. 

Stillingsutlysninger ved Nesseby helsesenter, Unjárgga gielda/Nesseby kommune 

 1. Sykepleier 100% stilling, fast fra og med 1.oktober 2018
  Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen.

 2. Sykepleier 80%, fast stilling tiltredelse snarest.Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen.                        

 3. Sykepleier 100% stilling, 1 års vikariat tiltredelse snarest.
  Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er på sykeavdelingen/ hjemmesykepleien. 

 4. Sykepleier 50% vikariat fra og med 1.oktober 2018
  Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen.

 5. Helsefagarbeider/pleiemedarbeider 80%, vikariat fra og med 1.oktober 2018
  Turnus med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ved hjemmesykepleien/sykeavdelingen. 

 6. Helsefagarbeider/ Pleiemedarbeider 3 stk. helge stillinger. Stillingsprosent ca. 20 – 28% fra og med 1.oktober 2018. Stillingene er ved hjemmesykepleien/ sykeavdelingen. 

Kvalifikasjonskrav:

-           Sykepleiere og helsefagarbeidere må ha norsk autorisasjon

-           Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

-           Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges.

Søkere bør ha interessere for å gjøre seg kjent med samisk kultur. Det er en fordel med samiskspråklige ferdigheter.

Det er 6 måneders prøvetid for faste stillinger/års vikariater. For alle stillinger må politiattest fremvises før tiltredelse i stillingene.

Selv om man er ansatt i turnusstilling på institusjon eller i hjemmetjenesten, kan man ved behov og opplæring bli flyttet til den andre avdelingen.

Søknadsfrist 27.08.18

Søknad med CV, vitnemål og minimum to referanser sendes elektronisk til: postmottak@nesseby.kommune.no

Eventuelt pr post:

Nesseby kommune v/postmottak
Rådhuset
9840 Varangerbotn 

Dersom ønskelig med ytterligere informasjon, kan henvendelse rettes til:

Anne Brit Aslaksen: telefon 40440661/epost anne.brit.aslaksen@nesseby.kommune.no

Leena Guttorm: telefon 40440648/epost leena.guttorm@nesseby.kommune.no

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk nå