16/05/2019

Arealplanleggere - Plan og bygning

  • Ålesund kommune
  • Ålesund, Norge
Arkitekt - Geografi - Landskap Ingeniør - Sivilingeniør Planlegging

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 02.06.2019

2x100 % faste stillinger ledig for oppstart etter avtale. 

Ålesund er en kommune i endring og vekst. Kommunene Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund skal sammen danne Nye Ålesund kommune fra 1. januar 2020. Nye Ålesund sammen med Sula og Giske, er den første byregionen i Norge som er tatt opp i FNs smartbynettverk. Ålesundsregionen har dermed store ambisjoner for miljø-, samfunns- og byutvikling som er basert på FNs bærekraftsmål. 

Hvis du synes det er spennende og givende å jobbe i en kommune i endring og med varierte oppgaver, er Ålesund kommune den rette arbeidsgiveren for deg. 

Hos oss blir du del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø. Du vil arbeide tett med kompetente fagfolk innen ingeniørfag, juss, arkitektur, landskapsarkitektur og naturforvaltning. 

Det er høy aktivitet både innen offentlig og privat sektor og kommunen har flere store planprosesser som er i startfasen. Vi arbeider med overordnede planer som kommuneplanens arealdel, områdeplaner, transportplanlegging og byutviklingsprosjekter. I tillegg behandler vi private planforslag og vi har viktige rådgivningsoppgaver overfor private aktører, andre kommunale virksomheter og rådmannen. 

Vi søker nå etter 2 nye medarbeidere i seksjon Plan (en fast stilling for snarlig tiltredelse, og en fra 01.09.2019).

Arbeidsoppgaver

• Deltakelse i arbeid med kommunale arealplaner, utredninger og andre tematiske planer. 
• Deltakelse i byutviklingsprosjekter. 
• Kvalitetssikre og saksbehandle private reguleringsplaner. 
• Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov og etter kvalifikasjon.

Kvalifikasjoner

Vi søker en selvstendig, engasjert og resultatorientert person med erfaringer fra arealplanlegging, byutvikling og prosjektstyring. Vi ønsker oss en samarbeidsorientert medarbeider som har gjennomføringskraft og er god på kommunikasjon og kontaktskaping. 

Du bør ha relevant høyere utdanning og praksis innen ett eller flere av følgende fagområder: arkitektur, arealplanlegging, byutvikling og ingeniørfag. Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel. Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.

Vi tilbyr

• Faglig spennende og varierte oppgaver. 
• Godt tverrfaglig og kollegialt arbeidsmiljø. 
• Gode muligheter for faglig utvikling.
 
Kontaktinfo:

John Harald Fylling
Fagleder
70 16 26 13

Annegret Siejak
Plankoordinator
70 16 26 17

Ole Andreas Søvik
Plan- og bygningssjef
405 56 302

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå