16/05/2019

Lærere – Kolbotn skole

 • Oppegård kommune
 • Oppegård, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 27.05.2019

På Kolbotn skole mener vi at alle barn ønsker å mestre. Vi mener at læring skjer i sosialt samspill, og at motiverte og trygge barn lærer best. 

Kjenner du deg igjen i det? Da vil vi snakke med deg!

Vi har ledig 2 lærerstillinger for skoleåret 2019/2020

Den ene er en kontaktlærerstilling på småskoletrinnet, mens den andre er en faglærerstilling. I faglærerstillingen er det behov for kompetanse i matematikk for barnetrinnet. I begge stillingene er det ønskelig med kompetanse i engelsk.

Om skolen vår 

Kolbotn skole er en 1–7-skole med 380 elever og 50 ansatte. Skolen bygges nå om og utvides til 4-parallell og skal stå klar i januar 2021. Frem til da er vi i midlertidige lokaler i Solkollen på Kolbotn, cirka ti minutters gange fra Kolbotn stasjon.

Kolbotn skole skal være en god skole for alle. Vi jobber under mottoet Trygg – samlende – leken. Hos oss er det trygt å lære. Det er rom for mestring, lek og ulike meninger – og for å gjøre feil. Hos oss skal elevene delta aktivt i egen læring og utvikling og erfare at innsats lønner seg. Vi ønsker å tilby en inkluderende opplæringsarena, der faglig og sosial læring går hånd i hånd.  

Du kan lese mer om skolen vår her:
Kolbotn skole

Arbeidsoppgaver

 • kontaktlæreransvar eller timelæreransvar
 • planlegge undervisningen
 • følge opp klassen og enkeltelevene faglig og sosialt
 • samarbeide med foresatte og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • godkjent og grunnskolerelevant undervisningskompetanse
 • gode digitale ferdigheter.

Personlige egenskaper

Du er en motivert og engasjert lærer og kollega. Det er også viktig at du er en tydelig og varm klasseleder og voksenperson, som skaper et godt skolemiljø og bidrar til trivsel og læringsglede. Du ser eleven og tilpasser opplæringen til elevens behov.

I tillegg må du samarbeide og kommunisere godt. Du kan stille deg bak skolens visjon og pedagogiske plattform og arbeide etter disse prinsippene.

Vi tilbyr

 • et godt og positivt arbeidsmiljø
 • en spennende og variert jobb med komplekse arbeidsoppgaver
 • en lærende organisasjon
 • kompetanseutvikling
 • en utviklingsrettet, kunnskapsbasert skole
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon

Kristin H. Høidal
virksomhetsleder
66 81 32 01

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk nå