16/05/2019

Teknisk sjef 2. gangs utlysning

 • Gamvik kommune
 • Gamvik, Norge
Arkitekt - Geografi - Landskap Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 26.05.2019

Om oss

Vi blir stadig flere innbyggere i Gamvik kommune. Ikke så rart vi er kåret til Norges mest attraktive utkantkommune. Vi ligger på 71grader nord, helt inn til den arktiske klimasonen. Noen ganger kan det nok blåse ganske så frisk om ørene på oss, men vi har også store doser arktisk magi. Kan 22 mil med snøscooterløyper friste? Eller de fem vassdragene med laks og sjørøye? Sommeren er variert. Vi kan ikke garantere sydenvarme. Men når den nordnorske sommeren viser seg fra sin beste side, med varme dager og lyse sommernetter, ja så nyter vi dem i fulle drag og lever på dem til været snur vrangsiden til. For her oppe er det naturen som rår og gir deg opplevelser og minner for livet.

Vi er et samfunn med gode kommunikasjoner, både til lands, på sjøen og i lufta. Vi har det meste av servicefunksjoner som butikker, utesteder, rorbuer og hotell, ja til og med eget bakeri. Er du eventyrlysten med rett bakgrunn kan vi tilby deg jobb i et varmt, trygt og inkluderende samfunn. For det aller beste e folkan. Vil du bli en av oss? Nøl ikke med å søke. En ting til, i tillegg til alle de gode folkan, så har vi også verdens største samling av julenisser utstilt. Ikke rart vi er kåret til Norges beste utkantkommune. Selv nissene flytter hit.

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområde i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler. 

Om stillingen

Vi trenger en teknisk sjef som skal ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for hele teknisk sektor. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og har personalansvar.

Teknisk sektor har ansvaret for kommunalt planverk, kommunalteknisk drift (vann, avløp, veier), alle kommunale bygg og anlegg, behandling av saker i henhold til plan- og byggningsloven, brann og miljø.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Ledelse av teknisk sektor inkludert underliggende avdelinger
 • Budsjettansvar for sektorens drifts- og investeringsbudsjett
 • Lede og delta i kommunens planarbeid
 • Planlegging, anskaffelse og gjennomføring av kommunale bygge- og anlegsprosjekter
 • Intern og ekstern rapportering
 • Saksbehandling til politiske utvalg og fatte vedtak etter delegert myndighet
 • Teknisk sjef vil være en sentral deltaker i den strategiske utviklingen av kommunen

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innenfor et eller flere av fagområdene, primært bygg, anlegg og eller kommunalteknikk
 • Ledelseserfaring
 • Relevant erfaring fra kommunal sektor
 • Økonomiforståelse
 • Erfaring fra endringsprosesser
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne
 • IT-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team
 • Selvstendig
 • Tydelig
 • Målrettet og systematisk
 • Trives med høyt arbeidspress
 • Samfunnsengasjert og utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Opplæring og veiledning
 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale i tråd med tariff
 • God pensjonsordning i KLP
 • Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til reglement
 • Hjelp til å skaffe bolig

Snarlig tiltredelse, etter nærmere avtale.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til teknisk sjef Geir Hansen - telefon 995 15 956 - e-post Geir.Hansen@gamvik.kommune.no eller rådmann Øyvind Korsberg – telefon 78 49 63 19 / 930 63 634 - e-post oyvind.korsberg@gamvik.kommune.no

Øvrige opplysninger

Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå