15/05/2019

Sykepleier, Helseparken (2019/205)

  • Rana kommune
  • Rana, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.05.2019

Fagområdet institusjon

Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebaserte tjenester har ansvar for alle tjenester som ytes i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenesteinndelingen foregår i et felles tildelingskontor.

Helseparken er en driftsenhet tilknyttet Helse- og omsorgsavdelingen i Rana kommune, innenfor fagområdet institusjonstjenesten, og er stasjonert i 5. etasje i Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Helseparken består av:

• 7 døgnrehabiliteringsplasser

• 5 korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehus

• 4 interkommunale øyeblikkelig-hjelp døgntilbud

• 1 kommunal øyeblikkelig-hjelp seng innen rus og psykiatri.

Personalet i Helseparken består av et tverrfaglig team av fysioterapeuter, ergoterapeut, lege, sykepleiere og hjelpepleiere samt sykepleierstudenter/helsefagarbeiderelever i helgestillinger.

I Helseparken har vi ledig

• 100% fast stilling som sykepleier, fra 19.08.2019 eller etter avtale

Stillingen er i kombinasjon med minimum 59,15% arbeid på natt. Stillingen kan økes opp til 100% enten som en ren nattstilling, eller i form av stilling i 3-delt turnus om heller ønskelig.

Vi søker etter en person som er pasientorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad.

Kvalifikasjoner:

• Norsk autorisert sykepleier

   Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet våren 2019 oppfordres til å søke. En evt. tilsetting skjer da med forbehold om godkjent utdanning og autorisasjon

• Ha evne til å jobbe selvstendig og i team

• Beherske en jobbsituasjon i avdeling med stor turnover av pasienter

• Kunnskap og erfaring, innen geriatri og rehabiliteringsarbeid

• Ha interesse og evne til å gå inn i oppgaver styrt av pasientens behov selv om oppgavene tradisjonelt ikke er definert innenfor eget fagområde

• Gode samarbeidsegenskaper

• Beherske data som verktøy

• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å utøve yrket forsvarlig.

• Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven       

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

• Internundervisninger og faglig oppdatering

• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: 35,5 t/u i nattstilling, eller ned mot 33,6 t/u i 3-delt turnus.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju.  Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Sykepleier i Rana Kommune lønnes 30 000 kr over normallønn i hovedtariffavtalen.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til leder for Helseparken; Astrid Skjevling på telefon 75 14 60 32 eller epost: astrid.skjevling@rana.kommune.no.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.  

Søknadsfrist: 31.05.2019

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå