13/05/2019

Psykolog, 100 % vikariat ved psykisk helse og rus

  • Åmot kommune
  • Åmot, Hedmark, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 03.06.2019

Vi har et ledig vikariat fra dags dato og ut mai 2020 med mulighet for forlengelse.  Til stillingen ønsker vi psykolog, sykepleier, vernepleier eller annet helsepersonell med minimum relevant bachelorgrad.

Avd. for psykisk helse og rus drifter et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for hele Åmots befolkning. Vi har et ledig vikariat i teamet som består av god tverrfaglig kompetanse knyttet til rus og psykisk helse. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.

Stillingsinnehaver vil ha hovedvekt av arbeidsoppgaver knyttet til utredning og behandling og må beherske kontakt med voksne så vel som barn. Andre arbeidsoppgaver inkluderer blant annet deltakelse på tverrfaglige arenaer, deltakelse i forebyggende arbeid, veiledning av pårørende eller andre kommunalt ansatte, deltakelse i ansvarsgruppemøter og IP-ansvar.

Stilling: Psykolog med norsk autorisasjon eller helsepersonell med relevant bachelorgrad
Stillingstype/-prosent: ​100 % vikariat med mulighet for forlengelse

​Vi ønsker at vår kollega har

​Erfaring fra kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
Erfaring med utredning og behandling
Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
Et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart.

​ Kvalifikasjoner

​Psykolog med norsk autorisasjon eller helsepersonell med relevant bachelorgrad
Relevant videreutdanning dersom søker har bachelorgrad
Førerkort kl. B
Relevante IKT kunnskaper
God muntlig og skriftlig norsk

Vi kan tilby

​Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer.
Lønn etter avtale
Pensjonsordning i KLP

​ Vår ref ​19/329

​ ​Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste ​

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

Avdelingsleder Silje Nord-Baade, Tlf: 47453688 / 48953374
snb@amot.kommune.no 

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk nå