13/05/2019

Vi søker psykolog til vårt team

 • Åmot kommune
 • Åmot, Hedmark, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 03.06.2019

Vi har ledig fast 100% stilling til deg som har lyst til å bidra til et godt helsetilbud i Åmot. Avd. for psykisk helse og rus drifter et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for hele Åmots befolkning. Psykologen vil arbeide i team med hyggelige mennesker med god tverrfaglig kompetanse knyttet til rus og psykisk helse.

Stillingsinnehaver vil ha hovedvekt av arbeidsoppgaver knyttet til utredning og behandling. Andre arbeidsoppgaver inkluderer blant annet deltakelse på tverrfaglige arenaer, deltakelse i forebyggende arbeid, utviklingsarbeid i avdelingen, deltakelse i kriseteam, veiledning av pårørende eller andre kommunalt ansatte, deltakelse i ansvarsgruppemøter og IP-ansvar. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.

​ Stillingstype/-prosent ​100 % fast
​ Søknadsfrist ​03.06.2019

Kvalifikasjoner

 • Psykolog med norsk autorisasjon
 • Førerkort kl. B
 • Relevante IKT kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig norsk

​Vi ønsker at våre nye kollegaer her

 • ​Erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Erfaring med utredning og behandling
 • Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • Et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart.

Vi kan tilby

 • Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

​ Annet

Tiltredelse snarest.​

Vår ref ​19/329

Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste ​

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

Avdelingsleder Silje Nord-Baade
Tlf: 47453688 / 48953374
snb@amot.kommune.no 

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå