13/05/2019

Ledig 2 x 100% vikariat i heimesjukepleien, Stryneområdet

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.05.2019

Det er ledig 2 x 100% vikariat i heimesjukepleien, Stryneområdet. Eit vikariat for perioden d.d - 03.05.20 og eit vikariat for perioden 01.09.19 - 31.08.20. 

Arbeidsområde:

 • 60% st vikarpool og 40% st i brukar sin heim, d.d. - 03.05.20

 • 100% nattevakt i heimesjukepleien, 01.09.19 - 31.08.20 med mulegheit for forlenging  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Krav om norsk autorisasjon som offentleg helsefagarbeidar, andre kan også søkje

 • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagt

 • Evne til å arbeide sjølvstendig

 • Søkjar må ha førarkort for bil og disponere bil 

Vi kan tilby:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø

 • God pensjonsordning  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg

 • Lønn etter tariff

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Aslaug Håøy Nygård
tlf: 57876951

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk nå