13/05/2019

Rektor ved Smestad ungdomsskole - Grunnskole overordnet

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.05.2019

Lillehammer kommune har ledig stilling som rektor ved Smestad ungdomsskole. Skolen har rundt 280 elever og 35 ansatte. Som skolens øverste leder, vil du ha ansvaret for å lede og utvikle skolens ledergruppe. Rektor rapporterer til skolesjef og inngår i kommunens rektorkollegium. 

Skolens verdier er tuftet på at alle elever skal oppleve trivsel og læring, hvor de ansatte gjennom god og tydelig klasseledelse er opptatt av tilrettelegging og tilhørighet i klassefellesskapet. Smestad er en skole i endring og utvikling, og den som får jobben som rektor må evne å jobbe godt sammen med de ansatte blant annet for å implementere nye fagplaner fra høsten 2020. 

Skolen ligger nord i Lillehammer og har gode uteområder, med Smestadparken som nærmeste nabo. I tillegg drifter skolen Sundgården som ligger idyllisk til ved Lågen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for utvikling av kvalitet i det pedagogiske og faglige arbeidet med en klar visjon for fremtidens skole
 • Administrativ ledelse, herunder ressurs- og økonomistyring
 • Personalledelse

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning
 • Erfaring fra undervisning i grunnskolen
 • Erfaring fra skoleledelse/-administrasjon
 • Videreutdanning innen skoleledelse
 • Setter elevenes læring i sentrum og har høye ambisjoner for elevenes læring
 • Evne til å involvere medarbeiderne i gode utviklingsprosesser
 • For å bli tilsatt i stillingen kreves tilfredsstillende politiattest. Den som tilsettes vil være underlagt de lønns- og arbeidsforhold som fremgår av gjeldende sentrale lover, forskrifter og avtaler, samt de lokale avtaler og retningslinjer som Lillehammer kommune omfattes av.

Personlige egenskaper

 • Er en tydelig pedagogisk leder
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er reflektert og har god selvinnsikt
 • Har evne til å bygge relasjoner og kommunisere godt med elever, ansatte og foreldre
 • Har evne til å gjennomføre endringer
 • Kan gi og ta i mot veiledning
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et utviklingsorientert og støttende skolekontor som har høye ambisjoner for elevenes læring
 • Godt og sammensveiset rektorkollegium
 • Dyktige lærere
 • Lederutviklingsprogram i regi av Lillehammer kommune

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Elisabet Roland
Assisterende Skolesjef
(+47) 97168590

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå