13/05/2019

Spesialpedagog barnehage

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Barnehage Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 24.05.2019

Spesialpedagog søkes

Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelig mennesker i et konsentrert og svært aktivt fiskevær, i Finnmark? Vi har en svært aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmulighetene og en attraktiv lakseelv et steinkast unna. Båtsfjord har et næringsliv

med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute.

 

Båtsfjord – kommunen der du vil trives. Les mer på www.batsfjord.kommune.no.

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Om stillingen:

Båtsfjord kommune har to barnehager med 4 avdelinger hver, fordelt på små- og storbarns avdeling. Kommunen har god dekning på pedagoger, men ønsker flere.

I Båtsfjord kommunes barnehager er det ledig en 100 % stilling, som spesialpedagog fra snarest, men tiltredelsesdato kan diskuteres.

 

Vi ønsker søkere med:

 • Pedagog som oppfyller kvalifikasjonskrav til barnehagelærer med videreutdanning i spes.ped.
 • Pedagog med erfaring fra barnehage
 • Pedagog som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning
 • Pedagog som tar ansvar og er faglig engasjerte
 • Om vi ikke får søkere som fyller krav til kompetanse, kan vi også vurdere barnehagelærere med spesialpedagogisk erfaring, eventuelt
 • barne-og ungdomsarbeidere med videreutdanning innen spes.ped og erfaring fra barnehage.

Vi tilbyr

 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • 5 planleggingsdager i året og lederteam for styrer og pedagogiske ledere
 • Kompetanseheving etter oppsatt plan der bl språkløyper er satsingsområde, sammen med kompetanse for mangfold og overgang i barnehage og skole
 • Godt arbeidsmiljø og utfordringer i barnehager i endring
 • Veiledning og faglig samarbeid både internt og tverrfaglig
 • Avlønning ihht HTA og ansenitet
 • God pedagogdekning
 • Vikarordning ved fravær
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

Generelt

 • Menn oppfordres til å søke
 • Utenlandske søkere må beherske norsk språk jf barnehageloven §18 a)
 • Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§ 19 i barnehageloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Virksomhetsleder Britt M Hansen, epost britt.hansen@batsfjord.kommune.no, tlf 975 62946.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå