10/05/2019

Ledige stillingar innan helse (Sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, aktivitør, fysioterapeut, lærling)

  • Askvoll kommune
  • Askvoll, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning:

Sjukepleiar/vernepleiar
Helse og omsorg
Askvoll omsorgssenter 2
Søknadsfrist: 25.05.2019

Helsefagarbeidar/Sjukepleiar/Vernepleiar
Helse og omsorg
Bu- og miljøtenesta
Askvollheimen
Søknadsfrist: 25.05.2019

Aktivitør
Helse og omsorg
Askvoll omsorgssenter 2
Askvollheimen
Søknadsfrist: 25.05.2019

Sjukepleiar/vernepleiar 30% vikariat som nattevakt
Helse og omsorg
Askvoll omsorgssenter 2
Askvollheimen
Søknadsfrist: 25.05.2019

Sjukepleiar/vernepleiar 80% fast stilling som nattevakt
Helse og omsorg
Askvoll omsorgssenter 2
Askvollheimen
Søknadsfrist: 25.05.2019

Fysioterapeut
Helse og omsorg
Helse
Helse- og omsorgsetaten
Søknadsfrist: 25.05.2019

Lærling i helsearbeidarfaget
Helse og omsorg
Helse- og omsorgsetaten
25.05.2019

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat,   Lærling  

Søk nå