10/05/2019

Seksjonsleiar sjukeheim

 • Askvoll kommune
 • Askvoll, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.05.2019

100% fast stilling som seksjonsleiar

Vår erfarne seksjonsleiar har tenkt å pensjonere seg etter mange år som leiar i Askvoll kommune. Vi søkjer no etter ein person som skal leie den eine av 2 seksjonar ved sjukeheimen i Askvoll. Seksjonen består av 3 pleiedelar;  Smia - Fløyen og Omsorg 2, som er langtidsplassar, korttidsplassar, bufellesskap og omsorgsbustadar. Reinhald og vaskeri er også ein viktig del av seksjonen. Stillinga er administrativ, arbeid etter 37,5 t/veke og har kontorfellesskap med 3 andre seksjonsleiarar. 

Arbeidsoppgåver:

 • Dagleg drift av seksjonen etter oppsette mål og rammer
 • Budsjett- og personalansvar
 • Sakshandsaming
 • Turnuarbeid
 • Møteverksemd
 • Internkontroll
 • Samarbeid og samhandling med andre seksjonar og fagrupper i 1. og 2. linetenesta

Kvalifikasjonar:

 • Relevant helsefagleg utdanning - autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar
 • Vidareutdanning innan leiing og administrasjon, eller vere villig til å ta slik utdanning
 • Leiarerfaring er sterkt ynskjeleg
 • Gode datakunnskapar og kjennskap til turnusarbeid
 • Gode norskkunnskaper både muntleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Vi ynskjer ein person som er tydeleg og har evne til å leie andre
 • Gode kommunikasjonsevner er særs viktig
 • Ryddigheit og kunne arbeide effektivt er viktige eigenskapar i eit hektisk miljø
 • Vidare legg vi vekt på ei løysningsorientert innstilling, evne til initiativ samt evne til å arbeide både sjølvstendig og i team.
 • Godt humør og positiv innstilling er andre ynskjelege eigenskapar

Vi tilbyr: 

 • Sjølvstendig stilling
 • Interessante og varierte arbeidsoppgåver, høve til personleg utvikling
 • Eit positivt og uformelt arbeidsmiljø
 • Offentleg forsikring og pensjonsordning (KLP)
 • Løn etter avtale
 • Flyttegodtgjersle , jf. personalhandbok for Askvoll kommune
 • Askvoll kommune vil vere hjelpsame med å skaffe bustad 

Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram ved tilsetjing. 

Vi gjer merksam på at søkjarar kan verte offentleggjort (offentleg søkjarliste). Søknadar om å verte unnateke offentlegheita må grunngjevast, og vert vurdert fortløpande.

Kontaktpersonar:

Stein Helle
tlf: +47 57734507
mob: +47 99034807

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå