23/07/2018

Spesialrådgiver/rådgiver, pedagogisk utviklingsavdeling

  • Hedmark fylkeskommune
  • Hamar, Norge
Rådgiver - Konsulent

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 17.08.2018

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune
Stillingstittel: Spesialrådgiver/rådgiver
Sted: Hamar
Varighet: Fast

Fylkessjefen for videregående opplæring er Fylkesdirektørens fagenhet for videregående opplæring. 

Fagenheten har hovedansvar for all videregående opplæring i Hedmark fylke. Dette omfatter 14 videregående skoler, fagopplæring i bedrift og voksenopplæring. 

Stillingen er knyttet til pedagogisk utviklingsavdeling som blant annet har ansvar for pedagogisk utvikling ved de videregående skolene i Hedmark, kompetanseutvikling innen videregående opplæring, kvalitetsarbeid knyttet til årsmeldinger og utviklingsplaner og pedagogisk bruk av IKT.

Stillingsinformasjon

Det er ledig 100 % fast stilling som spesialrådgiver/rådgiver. Stillingen er tillagt fylkessjefen for videregående opplæring under avdeling for pedagogisk utvikling.

Vi søker

En initiativrik medarbeider innenfor fagfeltet spesialundervisning som både kan jobbe selvstendig og i team.

Arbeidsoppgaver

* Drive systematisk utviklingsarbeid på fagområdet i samarbeid med skolene.
* Følge opp kvaliteten på arbeidet med spesialundervisning i fylkeskommunen.
* Holde seg oppdatert på relevant forskning knyttet til spesialundervisning.
* Saksbehandling innen ulike områder knyttet til spesialundervisning blant annet klagebehandling. 
* Delta i det årlige arbeidet med inntak etter individuell vurdering i fylkeskommunen.
* Samarbeide med PP-tjenesten i fylket.
* Utarbeide og følge opp politiske saker.

Kontorsted er på fylkeshuset i Hamar. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi stiller krav om

* relevant utdanning fra høyskole- eller universitet, fortrinnsvis på masternivå
* evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
* gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
* erfaring fra grunnskole/videregående skole i fagfeltet spesialundervisning

Ønsket kvalifikasjoner for stillingen

* Erfaring fra offentlig virksomhet og saksbehandling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

* Et spennende og utviklende arbeidsmiljø. 
* Vanlige fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger.
* Fleksibel arbeidstid. 
* Lønn etter avtale.

Øvrige vilkår/annet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. 

Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. 

Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden. 

Spørsmål om stillingen

Ane Tonette Lognseth
Stillingstittel: ass.fylkessjef
Telefon: 922 16 295

Paal Morken Andersen
Stillingstittel: avdelingssjef
Telefon: 906 75 835

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå