15/04/2019

Sjukepleiar 100% vikariat i heimesjukepleien Stryneområdet

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.04.2019

Det er ledig 100% vikariat for sjukepleiar i heimesjukepleien, Stryneområdet, for perioden 01.05.19 - 03.05.20

Arbeidsområde:

 • Pleie- og omsorgsteneste i brukar sin heim  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Krav om norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar, andre kan også søkje

 • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagt

 • Evne til å arbeide sjølvstendig

 • Søkjar må ha førarkort for bil og disponere bil 

Vi kan tilby:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø

 • God pensjonsordning  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg

 • Lønn etter tariff

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Aslaug Håøy Nygård
tlf: 57876951

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk nå