16/04/2019

Lærar ved Hauge oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Vi har ei ledig stilling som lærar i 100% for skuleåret 2019/2020. Det kan verte fleire ledige stillingar.

Fagynskjer: matematikk og naturfag.
Vi oppfordrar også lærarar med anna fagkompetanse om å søkje. 

Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar:
• Ha gode samarbeidsevner
• Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet
• Vere engasjert til det beste for elevane

Gode norskkunnskapar vert vektlagt. 

Bremanger kommune :

• Lønnar alle lærarar 25 000 kroner over minsteløn.
• Har gode pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Hjelper til å skaffe bustad og barnehageplass 

Kontaktperson:

Driftssjef ved Hauge oppvekst Kåre Magne Moe, tlf. 959 82 948 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå