12/04/2019

Psykolog / psykologspesialist, 100%, Rask psykisk helsehjelp

  • Notodden kommune
  • Notodden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.05.2019

Beskrivelse

Rask psykisk helsehjelp (RPH) gir behandlingstilbud til innbyggere over 16 år med angst, lettere til moderat depresjon og søvnvansker. Tilbudet gis gjennom kurs, internettassistert behandling og samtaleterapi basert på kognitiv terapi. RPH teamet består av 3 kognitive terapeuter i tillegg til psykolog.

UngHelse-team holder til på videregående skole. Det består av 2 helsesykepleiere, psykolog (40%) og psykomotorisk fysioterapeut. Visjonen er; gi støtte, veiledning og kunnskap til mestring av eget liv med fokus på hele mennesket. Tilbudet innebærer kurs, undervisning og individuelle samtaler.

RPH og UngHelse-teamet er organisert sammen med Helsestasjons-/skolehelsetjenesten samt Frisklivssentralen og er en del av Familiehuset på Sentrumsskolen.

Kort om stillingen

Vi søker psykolog/psykologspesialist i 100% stilling til Rask psykisk helsehjelp/UngHelse-team. Stillingen har vært delt 60-40 mellom disse tjenestene.

Arbeidsoppgaver

Drifte og videreutviklie RPH og UngHelse-teamet i kommunen gjennom kursvirksomhet, terapeutiske samtaler og internettassistert behandling.

Kvalifikasjoner

Psykolog.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en medarbeider som er engasjert, faglig oppdatert, har evne til å arbeide selvstendig og med gode samarbeidsevner. Terapeuten må være interessert i forebyggende helsearbeid, være ansvarsfull og bidra positivt i arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Godt faglig miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. Faglig veiledning. Det er også ansatt psykolog på helsestasjonen som vil være en samarbeidspartner.

Lønnsvilkår

Etter avtale.

Søknad sendes

Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram.

Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring

Kontakter

Navn: Åshild Bergstøl
Tittel: Virksomhetsleder
E-post: ashild.bergstol@notodden.kommune.no 
Mobil: +4797050325
Arbeid97050325

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå