12/04/2019

Rektor ved Berge barneskole, 100 % fast stilling

  • Lyngdal kommune
  • Lyngdal, Norge
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 29.04.2019

Rektor på Berge barneskole har fått nye utfordringer i forbindelse med ny kommune. Det er derfor ledig en 100% fast stilling som rektor med tiltredelse fra 01.08.2019. Vi søker en tydelig og handlekraftig leder som sammen med personalet kan videreutvikle skolen i tråd med kunnskapsløftet og kommunens mål. Berge barneskole ligger i sentrum og er en barneskole med ca. 350 elever fordelt på 1.-7.trinn. Skolen har 53 fast ansatte, og ledes av rektor, inspektør og sfo-leder. Skolen er organisert i ulike team og skolens ledelse samarbeider blant annet tett med spesialpedagogisk koordinator, sosionom og teamledere.

Vi søker en leder som har

•    Strategisk innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling
•    Resultatorientering og gjennomføringsevne
•    Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
•    Evne til å lytte til, motivere og inspirere sine medarbeidere
•    Fokus på elevenes læring og læringsmiljø
•    Innsikt i og evne til god økonomistyring

Krav til stillingen

•    God pedagogisk forståelse
•    Gode samarbeidsevner
•    Bred faglig kompetanse
•    Vilje til å ta del i utviklingsarbeid
•    Forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
•    Pedagogisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå
•    Det er ønskelig med ledererfaring

Vi kan tilby


•    Rektorskolen 
•    Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
•    Dyktige kollegaer
•    Lønn etter avtale
•    Arbeidsvilkår etter gjeldende bestemmelser

Kontaktinformasjon og søknadsskjema

Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.  For ytterligere opplysninger om stillingen kan nåværende rektor for Berge Barneskole, Ingrid Alden kontaktes på tlf: 916 49 477.

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid. 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge. 

Søknadsfrist 29. April 2019

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå