11/04/2019

GIS Spesialist vann og avløp

 • Sortland kommune
 • Sortland, Norge
Arkitekt - Geografi - Landskap Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 05.05.2019

Er du vår nye GIS spesialist innen vann og avløp?

Sortland kommune har høy utviklingstakt, noe som stiller store krav til kommunen som utviklingsaktør for både
næringsliv, privatpersoner og kommunens egen aktivitet. Aktiviteten hos Geodata er viktig i denne sammenheng.
Avdelingen har til sammen fire årsverk, og er organisert i sektoren Plan- og utvikling. Geodata har som mål å yte god
service, og levere effektive og gode tjenester til kommunenes innbyggere og næringsliv. Dette får vi til ved en løpende
utvikling av moderne løsninger med god tilgjengelighet. GIS er et viktig verktøy i hele den kommunale organisasjonen.
Vi bruker blant annet programvarene GISLINE, ArcGIS og QGIS. Den aktuelle stillingen som GIS-spesialist VA vil også
arbeide med fortløpende utvikling og oppdatering av kommunens kartverk innenfor vann og avløp.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært omfatte slike oppgaver:

 • Arbeid med GIS for VA-oppdatering og vedlikehold av kommunens VA-database, herunder oppmålingsoppgaver i
  marken
 • Arbeid med grunnlag for planer innenfor VA-sektoren
 • Levere beslutningsgrunnlag for ulike planprosesser
 • Løpende GIS-oppgaver og kundestøtte

Vi søker deg som har

 • Utdanning minimum på høyskole-/bachelornivå innenfor relevante fagfelt og har dokumentert GIS-kompetanse
  med ArcGIS programvare
 • Erfaring fra rådgivning/prosjektledelse
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Førerkort klasse B
 • Jobber strukturelt og holder oversikt samt tar ansvar i eget fagområde / prosjekt

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1 (tilsvarer den gamle Norskprøve 3). Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg

 • En utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og
  effektive tjenester
 • Utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner
 • Programvaremiljø med bl.a. FME, ESRI produkter (ArcGIS, ArcGIS Online, ArcGIS server), QGIS, Pix4D
  (Dronefotograferingsverktøy)
 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå