11/04/2019

Biblioteksjef Fjord kommune

 • Fjord kommune
 • Valldal, Norge
Kultur - Bibliotek Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 05.05.2019

Fjord kommune søkjer etter biblioteksjef frå 01.07.2019. Vår nye biblioteksjef vil ha det faglege og administrative ansvaret for bibliotektenesta i kommunen. 

Det er i dag tre avdelingar i Norddal og Stordal kommune (Valldal, Eidsdal og Stordal) med tre tilsette. Hovudbiblioteket i Norddal er plassert i rådhuset i Valldal som er nytt, moderne og sentralt plassert. Ei avdeling i Eidsdal og i Stordal er det kombinasjonsbibliotek med grunnskulen. 

Den som vert tilsett i stillinga vil få moglegheit til å utvikle og organisere bibliotektenesta i den nye kommunen. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju

Arbeidsoppgåver

 • Økonomiansvar, aktivitetsansvar og utviklingsansvar for eininga
 • Vidareutvikle eit fremtidsretta, attraktivt og aktuelt bibliotektilbod i Fjord
 • Profilering av biblioteket
 • Vere ein aktiv bidragsytar til utvikling av kulturområdet generelt

Kvalifikasjonar

 • Bibliotekfagleg utdanning på minimum bachelornivå eller bibliotekspesifikk påbygging. Personar under utdanning eller som vurderar å utdanne seg kan søkje, men må oppfylle kvaifikasjonskravet innen 2 år.
 • God digital kompetanse
 • Relevant erfaring frå arbeid med kunnskaps- og informasjonsformidling
 • Ønskeleg med leiarerfaring

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet
 • Tilleggsutdanning

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig og med god gjennomføringsevne
 • Utviklings og resultatorientert
 • Du har god forståing for bibliotekets samfunnsoppdrag
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne - kommunen har Nynorsk som målform.
 • Dyktig til å delegere, motivere, utvikle og kommunisere med sine medarbeidarar.
 • Er serviceinnstilt og positiv

Vi tilbyr

 • Høve til eigen vidareutdanning/utvikling
 • Gode løns- og arbeidsvilkår
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Ttilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar.
 • Kommunen er behjelpeleg med å finne arbeid for partner og hus/leilighet.

Kontaktinfo:

Aud Lindis Ødegaard
rådgjevar
(+47) 70258833

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå