09/04/2019

Ferievikar, turistvert

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Annet

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Ved turistinformasjonen i Kalvåg treng vi to turistvertar, frå medio juni til ca. medio august.

Stillingane er 100% og på 35,5 t/v inklusiv helg. Ein må pårekna å arbeide annan kvar helg.

Vi søkjer etter to utadvendte og serviceinnstilte personar som likar å treffe andre menneske.

Den som vert tilsett må:
• ha gode generelle kunnskapar om Bremanger kommune.
• kunne snakke norsk og engelsk flytande, og helst tysk
• skrive nynorsk
• være kreativ og relasjonsskapande i møte med menneske og på sosiale media
• kunne optimalisere bruken av sosiale media
• ha gode datakunnskapar inkl. bruk av photoshop
• ha evne å arbeide sjølvstendig og strukturert
• helst vere over 18 år og ha førarkort kl. B.

For nærare opplysningar, ta kontakt med Ann Irene Gulestøl. Mobil: 97 52 85 61.

Søknadsfrist: 28.04.2019 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.  

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk nå