09/04/2019

Lærer 1 - 4 klasse, Nordskogen skole

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Om stillingen

 • Båtsfjord kommune søker etter lærer for grunnskole 1-4 klasse, primært som kontaktlærer
 • Tiltredelse 01.08.2019 

Arbeidsoppgaver

 • Må påregne kontaktlæreransvar

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent undervisningskompetanse jfr kompetanseforskriften
 • Utenlandsk utdanning må være godkjent gjennom Udir.
 • Må snakke og skrive godt norsk

Vi tilbyr

 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

Spørsmål om stillingen

 • Rektor May Bente Eriksen, tlf 951 56460, epost may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no

Generelt

 • Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§ 10-9 i Opplæringsloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå