09/04/2019

Styrar Syltebøen Barnehage

 • Norddal kommune
 • Norddal, Norge
Barnehage Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Norddal kommune har ledig 100% stilling i Syltebøen barnehage som styrar frå 01.08.2019. 

Syltebøen barnehage ligg sentralt til i Valldal sentrum med tilgang til eige uteområde og natur i nærområdet. Barnehagen er delt inn i tre alderstrinn med Ormula (småbarnsavdeling), Valldøla og Syltefjellet som er aldersblanda. 

Barnehagen har i dag ein styrar, fire pedagogisk leiarar, sju Barne/ungdomsarbeidarar og to assistentar og er open frå 07:00 - 16:30. 

Syltebøen barnehage jobbar mot barnas trivsel- voksnes ansvar der det er ein god stad med rom for leik og læring. 

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju

Arbeidsoppgåver

 • Styrar har budsjett, personal og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt fagleg skjønn.
 • Veileding og sørgje for at barnehageloven og rammeplan oppfyllast
 • Delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppa.
 • Skape ein barnehagekvardag med rom for fordjuping i temaarbeid
 • Ansvar for arbeidet med HMS
 • Ta imot og gi pedagogisk veileding
 • Tilretteleggje for samarbeid med føresatte og gjennomføring av samtale og møter.

Kvalifikasjonar

 • Godkjent barnehagelærarutdanning med 3-årig høgskule/universitet eller anna høgskuleutdanning som gir barnehagefagleg kompetanse.
 • God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Må kunne norsk godt munnleg og skriftleg - kommunen har nynorsk som målform.
 • Styrarutdanning (søkjarar som ikkje har dette kan også søkje og kommunen vil krevje at dette vert gjennomført. Kommunen vil legge til rette for utdanninga).
 • Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding

Utdanningsretning

 • Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Du er sjølvstendig og løysingsorientert
 • Du har erfaring frå fagområdet
 • Du kan arbeide målretta
 • Du har evne og vilje til samarbeid
 • Du kan ta eige initiativ
 • Du er engasjert og kreativ
 • Du har positiv innstilling og godt humør
 • Du har god digital kompetanse
 • Du er ein god rollemodell
 • Du er flink til å rettleie

Vi tilbyr

 • Tilsetting på vanlege vilkår for kommunalt tilsette
 • Løn i samsvar med avtaleverk
 • Pensjonsordning med 2% medlemsinnskot

Kontaktinfo:

Marianne Berge
Styrar syltebøen barnehage
marianne.berge@norddal.kommune.no 

Nøkkelord: Skolestillinger Facebook-kampanje

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå