05/04/2019

Undervisningsstillinger

  • Vadsø kommune
  • Vadsø, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Skolene i Vadsø vil ha behov for lærere fra nytt skoleår i august.

Opplysninger om skolene

Vadsø barneskole:
1.-7. skole med 430 elever. Skolen har skolefritidsordning. Rektor/enhetsleder Beate Aronsen.

Vadsø Ungdomsskole:
8. - 10. skole med 195 elever. Rektor/enhetsleder Sølvi Rushfeldt. 

Vestre Jakobselv skole/SFO:
1. - 10. skole med 75 elever. Rektor/enhetsleder Tord Skardal. Skolen har skolefritidsordning. 

Arbeidsoppgaver

Undervisning og klasseledelse. Bidra i et profesjonelt læringsfelleskap.

Ledige stillinger

Vestre Jakobselv skole:
32% fast stilling 
100% stilling årsvikariat
75% stilling årsvikariat

Kvalifikasjoner: Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning med kompetanse til å undervise på 5. - 10. trinn i fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag.

Vadsø Barneskole:
Årsvikariater fra 34,5% - 100% stillinger, kan også bli vikariater av kortere varighet. Det kan bli ledig faste stillinger.

Kvalifikasjoner: Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning med kompetanse til å undervise på 1. - 7. trinn i fagene matematikk, norsk, engelsk og musikk. Det er også behov for lærer med spes.ped. kompetanse.

Vadsø Ungdomsskole:
100% årsvikariat 
100% midlertidig stilling skoleåret 2019/20

Kvalifikasjoner: Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning med kompetanse til å undervise på 8. - 10. trinn i fagene matematikk, norsk og naturfag.

Til stillingene ønsker vi personer med egenskaper som 
* Tydelig og klar klasseleder
* Må både kunne samarbeide i team og jobbe selvstendig.
* Evne å bygge gode relasjoner med elever, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere

Alle skolene er med i læringsmiljøprosjektet.

Vi tilbyr

- Et interessant arbeid med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, samt et godt arbeidsmiljø.
- Dekning av flytteutgifter i hht. reglement
- God pensjonsordning og forsikringsordning.
- Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du i Finnmark få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år. 

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i hht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før tilsetting jf. Opplæringslovens § 10-9. 

Nærmere opplysninger

Søknaden vil gjelde for alle stillinger som blir ledig for skoleåret 2019/20. Dersom du vil at søknaden skal gjelde kun for enkelte skoler må dette komme klart fram av søknaden.

Det må oppgis minimum to referanser.

Eventuelle spørsmål vedrørende søkerlister og tilsettingsprosessen for øvrig kan rettes til HR-avdelingen v/ Eli Baso, tlf. 78942317.

Søknad sendes

Vadsø kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no  under ledige stillinger.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Kontakter
Beate Aronsen
Enhetsleder/rektor
E-post Beate.Aronsen@Vadso.kommune.no 
Mobil 41926083
Arbeid 78942851

Tord Skardal
Enhetsleder/rektor
E-post tord.skardal@vadso.kommune.no 
Mobil 41100292
Arbeid 78942871

Sølvi Rushfeldt
Enhetsleder/rektor
E-post solvi.rushfeldt@vadso.kommune.no 
Mobil 93254961
Arbeid 78942651

 

Nøkkelord: Vadsø facebook

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk nå