04/04/2019

Fast stilling som rådgjevar plan og landbruk

 • Valle kommune
 • Valle, Aust-Agder, Norge
Bygg og anlegg Jus Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 05.05.2019

Arbeidsoppgåver

Plansakshandsaming etter Plan- og bygningslova:

 •  Sakshandsaming av kommunale og private planforslag 
 • Fagleg rådgjeving i enkeltsaker

Sakshandsaming etter Jordlova og Konsesjonslova:

 • Fagleg rådgjeving og sakshandsaming etter landbruksrelaterte lover og forskrifter, som konsesjonslova, jordlova m.fl.
 • Fagleg rådgjeving og forvaltning av statlege tilskots - og erstatningsordningar, som produksjonstilskot, tilskot til særskilde miljøtiltak i jordbruket, erstatning ved avlingssvikt m.fl. 

Utmarks- og miljøforvaltning

Andre oppgåver etter behov

Kvalifikasjonar

 • God kunnskap om lovverk innan fagfelta
 • Det er ønskeleg med utdanning og erfaring innan begge fagområda, men kandidatar med kompetanse innanfor berre eit av fagområda oppmodas også til å søkje.  
 • Utdanning frå universitet/høgskule eller anna relevant utdanning

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig løn
 • 100% fast stilling
 • Eit spennande fagleg miljø i utvikling
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Bedriftsleiligheit i Kristiansand sentrum
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordningar
 •  Vakker natur og gode kultur- og fritidstilbod
 • Barnehage og SFO med vekt på friluftsliv og aktivitet, og full kulturskuledekning
 •  Ei triveleg bygd å bu i

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Dagfinn Thorkildsen
Stillingstittel: Leiar samfunnsutvikling og teknisk eining
Mobil: 400 95 104

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå