03/04/2019

PP-rådgiver 100 % fast stilling

  • Midtre Gauldal kommune
  • Midtre Gauldal, Norge
PP-tjeneste Psykologi Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.04.2019

Vi søker etter PP-rådgiver i 100% fast stilling - ID 1248.

Kvalifikasjonskrav

Ønsket kvalifikasjon er relevant utdanning på masternivå innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning. Bred erfaring fra fagområdet kan kompensere for ønsket utdanningsnivå.

Vi søker medarbeider som har utredningskompetanse/erfaring fra pedagogisk-psykologisk sakkyndighetsarbeid og veilednings- og endringsarbeid i barnehage og skole. Det er videre ønskelig med kompetanse/erfaring med utredning og veiledning ifht. emosjonelle vansker og atferdsvansker.

Arbeidsområder

Arbeidsoppgavene vil favne om alle PPT sine arbeidsområder både på individ- og systemnivå, med ansvar for utredning og sakkyndighetsarbeid, veiledning og systembasert utviklingsarbeid.

Personlige egenskaper

Ønskede egenskaper er faglig engasjement, evne til selvstendig arbeid og til godt samarbeid. Videre ønsker vi en ansatt som er fleksibel, tar initiativ og bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Annet

Den som tilsettes må legge fram godkjent politiattest ikke eldre enn 3 mnd,. og må ha førerkort min.klasse B og stille egen bil til disposisjon.

Spørsmål om stillingen kan rettes til PP-leder Trine Bjørgen tlf. 926 04 633 eller enhetsleder Oddveig Børset tlf. 72 40 30 93.

Søknadsfrist
 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå