23/07/2018

Fagleder - Enhet for hjemmetjenester

 • Søgne kommune
 • Søgne, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 20.08.2018

Enhet for hjemmetjenester består av 3 avdelinger, hvor en av disse er at bokollektiv og aktivitetssenter, 2 avdelinger har fokus på hjemmesykepleien. I enheten er det litt over 100 medarbeidere. Hjemmetjenesten er ett av kommunens satsingsområder. Vi jobber målrettet for å være innovative. Enheten vil fra august 2018 gjennomføre ny organisering. I den forbindelsen er det ledig stilling som fagleder knyttet til avdeling i hjemmesykepleien. Stillingen er en kombinasjon av 2 funksjoner, dvs. ansvar for turnus/årsturnus og vikarbooking , samt funksjonen som fagsykepleier. Stillingen innebærer arbeid på dagtid, samt hver 3. helg som sykepleier i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for turnus, herunderårsturnus og ansvar for vikarbooking daglig
 • Bistå i fordeling av arbeidslister i hjemmetjenesten
 • Bistå avdelingsleder i praktiske gjøremål
 • Bistå avdelingsleder i ressurskrevende brukersaker, BPA o.l.
 • Bistå avdelingsleder med gjennomføring av ROS-analysen i enheten
 • Ansavr for faglig oppdatering og faglig utvikling i enheten, herunder oppfølging av rutiner og prosedyrer
 • Følge opp, legge til rette for og gjennomføre opplærings- og kompetansehevende tiltak for ansatte i h t enhetens kompetanseplan
 • Brukerkontakt for PPS/VAR
 • Ansvar for faglunsj, undervise selv eller samordne/organisere team for undervisning og forelesere
 • Organisering/gjennomføring av fagdager
 • Tett samarbeid med de ulike ressurspersonene i enheten
 • Samarbeid med andre enheter og yrkesgrupper
 • Arbeide 3. hver helg i hjemmesykepleien

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Faglig dyktig og bred klinisk erfaring innen aktuelle fagområder
 • Arbeidserfaring med ulike praktiske prosedyrer i sykepleien og utarbeidelser av ulike prosedyrer
 • Interesse for fag og fagutvikling
 • Ønskelig med relevant videreutdannelse og erfaring fra akutt sykepleie
 • Kjennskap til AML og gjeldende lover og regler i mtp turnusarbeid
 • Erfaring i utarbeidelse av turnus
 • Ønskelig med kjennskap til årsturnus
 • Gode datakunnskaper og god pedagogisk formidlingsevne.
 • Sertifikat B for bil
 • Politiattest

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Vi tilbyr

 • Arbeid i en enhet i vekst med fokus på gode løsninger
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Søgne kommune har IA-avtale

Kontaktinfo:

Zeljka Matic
Avdelingsleder
(+47) 97120171

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå