18/03/2019

Fastlege 100 % fast stilling

  • Namsskogan kommune
  • Namsskogan, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Namsskogan kommune ligger i den nordlige delen av Trøndelag. Kommunen er rik på kultur-, natur- og friluftsliv. Nå søker kommunen etter fastlege kommunalt ansatt i 100 % fast stilling.

Det pågår også en ansettelsesprosess av kommuneoverlege. Det forutsettes at den som blir ansatt som lege samarbeider med kommuneoverlegen og kan være gjensidig stedfortredere for hverandre ved behov.

Kommunen ønsker at det skal være trivelig og motiverende å jobbe i helse- og omsorgssektoren, og i kommunen generelt. Kommunen har på bakgrunn av dette gode tilbud til den som blir ansatt.

Ekstra lønn/motivasjonslønn:
- Kommunen er villig til å forhandle om ekstra lønn/motivasjonslønn.

Bolig/leilighet:
- Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie eller kjøpe.

Hovedarbeidsoppgaver:

- Fastlegeansvar for egne listepasienter.
- Obligatorisk deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca. 5 200 innbyggere) administrert av Grong kommune.
- Samarbeid med helseforetak og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kvalifikasjoner:

- Godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
- Bør være spesialist i allmennmedisin eller ha interesse for allmennmedisin. Kommunen legger til rette for allmennmedisinsk spesialisering etter nærmere avtale.
- Den som starter i jobben må gjennomgå kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell.
- Erfaring fra legevakt er en fordel.
- Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
- Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement.
- Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper. Vi søker deg som:

- Er tydelig og trygg i rollen som fagperson.
- Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.
- Tar initiativ og selvstendig ansvar.
- Er fagorientert, fleksibel og kreativ.
- Er positiv og har evne til nytenkning.
- Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr:

- Gode lønnsvilkår.
- Nye moderne lokaler.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
- Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.

Ansettelsesprosess:

- Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.
-  Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
- Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).

Offentlighet:

- Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes:

- Alle som søker må levere fullstendig søknad via det elektroniske søknadsskjemaet på kommunens
hjemmeside: https://www.namsskogan.kommune.no/ledige-stillinger/ledige-stillinger/ 

Ta kontakt:

- Dersom du har behov for hjelp til søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg på telefon 74 33 32 00.
- Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med kommunalsjef Macumbe Abe’a Eninga på tlf.nr. 481 75 974, eventuelt på e-post-adressen macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no 

Søknadsfrist: 28.april 2019
Oppstart: Etter avtale

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå