14/03/2019

Undervisningsstillinger ved Øvrebyen videregående skole

  • Hedmark fylkeskommune
  • Kongsvinger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 09.04.2019

Stilling 1 - undervisningstilling i realfag

Stillingsinformasjon
100% fast stilling innen fagene matematikk og teknologi og forskningslære.

Kontaktpersoner
Hege Elisabet Nordgaard, Rektor, tlf: 62825800, mobil: 91797131, hege.elisabet.nordgaard@hedmark.org
Eivind Lande, tlf: 62825822, mobil: 97751954, eivind.lande@hedmark.org

Stilling 2 - undervisningstilling

Stillingsinformasjon
100% fast undervisningstilling i fagene norsk og psykologi.

Stilling 3 - undervisningstilling

Stillingsinformasjon
50% vikariat i fagene norsk og psykologi. Vikariatet gjelder skoleåret 19/20.

Kontaktpersoner for stilling 2 og 3
Hege Elisabet Nordgaard, Rektor, tlf: 62825800, mobil: 91797131, hege.elisabet.nordgaard@hedmark.org
Ingunn Økland Jacobsen, avdelingsleder, mobil: 90985657, ingunn.jacobsen@hedmark.org

Felles for alle stillingene

Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med kunnskapsløftets målsettinger. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole.

Vi stiller krav om
* god pedagogisk forståelse
* gode samarbeidsevner 
* bred faglig kompetanse 
* vilje til å ta del i utviklingsarbeid 
* forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
* gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
* et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
* et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. 
Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. 
Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Hege Elisabeth Nordgaard
Stillingstittel: rektor
Telefon: 917 97 131

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk nå