13/03/2019

Økonomisjef - 2. gangs utlysning

  • Rennebu kommune
  • Rennebu, Norge
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.04.2019

Vi søker Økonomisjef som kan jobbe strategisk, strukturert og med evne til å motivere medarbeidere og ledere.

Beskrivelse av arbeidssted

Økonomisjefen er daglig leder av økonomiavdelingen som p.t. består av 5 årsverk. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe. Den administrative organiseringen er under vurdering og ansvarsområdet kan bli justert.

Hovedarbeidsområder

Avdelingens arbeidsoppgaver omfatter blant annet budsjett, rapportering, regnskap, innfordring, lønn, skatteinnkreving, eiendomsskatt, saksbehandling og løpende økonomistøtte. Økonomisjefen vil være en viktig bidragsyter i den strategiske 
utviklingen av kommunen.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant utdanning på minimum høgskolenivå
Relevant praksis og erfaring 
Ledererfaring og erfaring med bruk av IKT som verktøy

Like utfordringer og jobbe helhetlig og selvstendig. 
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
Samarbeidsevne og kunne jobbe godt i team

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i en kommune preget av godt arbeidsmiljø, engasjerte og faglig dyktige medarbeidere og gode samarbeidsforhold. Rennebu kommune tilbyr fleksibel arbeidstidsordning og gode velferdsordninger. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale/ kvalifikasjoner.

 

Kontaktperson

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå