13/03/2019

Fagleiar ved Davik oppvekst

 • Bremanger kommune
 • Bremanger, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 05.04.2019

Davik oppvekst har ledig stilling som fagleiar for skule i 100 % stilling.I stillinga inngår 30% administrasjon og 70 % undervisning.

Fagleiar vil fungere som leiar i pedagogiske spørsmål og administrative oppgåver når driftssjef er fråverande, samt ha følgjande oppgåver:

 • Vikarordning og timelister
 • Timeplanlegging
 • I samarbeid med driftssjef utarbeide arbeidstidsavtaler 
 • Organisering av nasjonale prøver, tentamen og eksamen
 • Inspeksjonsplan
 • Medansvar pedagogisk utviklingsarbeid
 • Medansvar overgangar

Du må ha:

 • Gode samarbeids- og leiarevner
 • Undervisningskompetanse både på barne og ungdomstrinn
 • Godkjend lærarutdanning
 • Gode norsskunnskapar

Nærare opplysning om stillingane får du ved å vende deg til driftssjef Helge Bakke, tlf. 95985264.  

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Helge Bakke 
mob: 95985264

Nøkkelord: Bremanger Facebook

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå