13/03/2019

Personalrådgiver/-konsulent

 • Randaberg kommune
 • Randaberg, Norge
Ledelse Personal - HR - Lønn

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.03.2019

Personalavdelingen har ledig fast, 100 % stilling som personalrådgiver/ -konsulent. Stillingen er ledig etter nærmere avtale.

Om stillingen

Deler av stillingen er knyttet til personaladministrative oppgaver som utlysning, arbeidsavtaler/ personalmeldinger, råd og veiledning over for ledere innenfor gjeldende lov og avtaleverk, opplæring av ledere m.m. Stillingen har p.t oppfølgingsansvar overfor enheter innen helse/ velferd m.m. 

De strategiske arbeidsoppgavene til stillingen er for tiden revidering av gjeldende retningslinjer, delta i utarbeidelse av arbeidsgiverstrategi, fokus på heltidskultur samt digitalisering av personalområdet. Andre oppgaver vil bli lagt til stillingen ut fra behov i fremtiden og den som tilsettes sin kompetanse og interesseområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant 3 årig høyskole-/universitetsutdanning 
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring innen personalarbeid/ HR - fortrinnsvis fra offentlig forvaltning
 • Gode IKT kunnskaper og interesse for å digitalisere tjenester tilhørende personalavdelingen

Krav til språk

 • Det stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi søker en person:

 • som er positiv og yter god service overfor ledere og andre samarbeidsparter
 • som er strukturert og analytisk
 • med stor arbeidskapasitet
 • med godt humør og ønske om å arbeide for ett godt arbeidsmiljø
 • tar ansvar og bidrar aktivt for at avdelingen kan nå sine mål

Vi tilbyr

 • Stor bredde i arbeidsoppgaver 
 • Gode kollegaer og samarbeidsparter
 • Fleksitid
 • Hjem-jobb-hjem ordning
 • Nærhet til Randaberg sentrum med alt det har å tilby

Lønn/pensjon

 • Lønn etter avtale.
 • Øvrige lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler.
 • Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Innplassering som personalrådgiver eller personalkonsulent er avhengig av kompetanse og erfaring til den som tilsettes.

Generell informasjon/søknadsprosess

Randaberg kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Det betyr at vi kun tar imot søknader gjennom vår søknadsportal. Det er veiledning til denne på hjemmesiden vår. Dersom du trenger ytterligere hjelp må du kontakte oss. Hvis du ikke mottar passord så sjekk søppelposten/spamfilteret i mailen din, det kan ha havnet der!

I samsvar med offentlighetslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om unntak. Vi tar kontakt i forkant med søkere som har bedt om dette.

Det er ikke mulig å legge ved CV, attester eller vitnemål, disse må tas med til et eventuelt intervju. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Kristin Bø Haugeland
Stillingstittel: Personal- og organisasjonssjef
Telefon: 994 06 923

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå