08/03/2019

Arkivleder 100 % fast stilling

  • Sortland kommune
  • Sortland, Norge
Arkiv Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 29.03.2019

Om stillingen

Det er ledig 100 % fast stilling som arkivleder ved fellestjenesten.

Fellestjenesten er Sortland kommunes førstelinjetjeneste, har syv medarbeidere, og består av servicetorg, dokumentsenter og politisk sekretariat.

Til vårt dokumentsenter søker vi en arkivleder med gode arkiv- og datakunnskaper som vil være med å sikre og videreutvikle kommunens dokumentsikkerhet og dokumentforvaltning. 

Arbeidsoppgaver

- Faglig ansvar for dokumentsenteret og den daglige driften
- Systemansvar for kommunens sak-og arkivsystem Acos Websak
- Sikre god implementering av kommunens sak- og arkivsystem ut i hele organisasjonen
- Faglig ansvar for dokumentasjonsforvaltningen i organisasjonen, herunder også eldre og avsluttede arkiver.
- Være aktiv pådriver for nye løsninger som bidrar til effektivisering og nytenking
- Utvikling av planverk, retningslinjer og prosesser knyttet til dokumenthåndtering og saksbehandling i samarbeid med dokumentsenterets medarbeidere
- Opplæring av ansatte 
- Brukerstøtte 
- Inngå i daglige driftsoppgaver i dokumentsenteret
- Andre oppgaver innenfor fellestjenesten må påregnes

Kvalifikasjoner

- Relevant høyere utdanning innen arkiv, ikt, dokument/forvaltningssikkerhet 
- Ønskelig med relevant erfaring fra kommunal eller offentlig sektor. Erfaring fra og kunnskap om tilsvarende arbeid tillegges stor vekt
- God IKT-kompetanse
- Erfaring fra digitaliseringsprosjekter vil være et fortrinn 

Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt

- Serviceinnstilt med godt humør
- Målrettet, nøyaktig, selvstendig og effektiv
- Kunne planlegge og lede utviklingsprosjekter og prosesser 
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- Lojal og fleksibel
- Være motivert for- og ha evne til å tilegne seg nye arbeidsoppgaver og kunnskaper

 

Vi kan tilby deg

Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk/etter avtale
Fleksibel arbeidstid

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt 
med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Kontakter

Navn: Brita Kleivan
Tittel: HR-sjef
E-post: brita.kleivan@sortland.kommune.no
Mobil: 90982796
Arbeid: 76 10 90 20

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå