08/03/2019

100% midlertidig stilling som allmennlærer 8-10

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.03.2019

Om stillingen

Grunnskolen i Brønnøy omfatter undervisning av barn i grunnskolealder, voksenopplæring og minoritetsspråklige. Det er 4 vanlige grunnskoler og 1 voksenopplæring med to avdelinger.

Disse er: 

 • Salhus skole1-10 skole Sentrum 
 • Brønnøysund barne- og ungdomsskole 1-10 Sentrum 
 • Nordhus skole1-7 skole Nordhus 
 • Hilstad skole1-10 skole Hommelstø 
 • Brønnøy Voksenopplæring Sentrum 

Brønnøyskolens satsningsområder er språkutvikling og lesing, bruk av digitale verktøy og skolen som en helsefremmende arena.

Alle skoler og barnehager i Brønnøy er i gang med digital satsning der læringsbrett er et sentralt verktøy i opplæringen i alle fag. Kommunen deltar også i satsningen med språkkommuner.

Det forutsettes at alle ansatte identifiserer seg med mål og strategier i disse satsningene. 

Vi ønsker oss søkere som er tydelig klasseledere og som kan samarbeide med elever, foresatte og andre ansatte om å skape godt klassemiljø.

Vi søker etter dyktige lærere som samlet skal dekke alle fag på barne- og ungdomstrinnet, spesialundervisning og undervisning av minoritetsspråklige. Kompetansebehovet ved skolene vil variere fra år til år. Alle skolene har delegert tilsettingsmyndighet.

Kvalifikasjonskrav

 • Allmennlærer med musikk, sløyd, mat og helse

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Vi vil også vurdere søkere mot nye behov som kan oppstå frem til skolestart.

Stillingen ønskes besatt: 01.08.2019

Spørsmål om stillingen

Rektor Jorun Stormyr, tlf.: 75012172/95794970

Fung. oppvekstsjef Kjartan Paulsen, tlf. 905 62 028.

Generelt

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse.. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Ved tiltredelse må helseattest og gyldig politiattest framvises som ikke er eldre en 3 måneder.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 28.03.2019

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk nå