08/03/2019

Sosialkonsulent

 • Nord-Odal kommune
 • Nord-Odal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.04.2019

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 17 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få muligheten til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement og som ønsker å gjøre en forskjell. Kontoret i Nord-Odal har ansvar for statlig og kommunale oppgaver innen arbeids- og velferdsforvaltningen til Nord-Odal kommunes vel 5000 innbyggere. Kontoret er lokalisert på sand og har ca 10 årsverk til sammen med statlig og kommunale stillinger. NAV Nord-Odal har ledig 100% vikariat som  sosial konsulent i perioden 01.03.2019 – 31.01.2020.

Arbeidsoppgavene er hovedsakelig knyttet til saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen. 

Den som tiltrer stillingen må være forberedt på eventuelle endring i organiseringen, endringer i ansvarsområder og i arbeidsoppgaver. Vi ser etter en engasjert person som ønsker å gjøre en forskjell og som trives med å arbeide i team.  

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Økonomisk råd og veiledning
 • Samarbeid med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og oppfølging av brukere Informere og veilede NAVs profil på en god og enkel måte
Kvalifikasjoner
 • Krav om bachelor i sosialt arbeid, eventuell annen sosial eller velferdsfaglig utdanning.
 • Annen relevant høyskole/universitetsutdannelse kan vurderes.
 • Særlig relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.    
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • være  god til å se muligheter og finne løsninger innenfor NAVs samfunnsoppdrag   
 • kunne arbeide strukturert og selvstendig, men også å ha god evne til å samarbeide i team 
 • kunne bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • ha erfaring med bruk av NAVs IKT verktøy
 • være motivert for, og kan trives med arbeidsoppgaver som innebærer utstrakt brukerkontakt
 • ha kunnskap/interesse for arbeidsmarked og NAV sitt tiltaksarbeid   

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
Vi tilbyr
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale 

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet og vi vil legge til rette for søkere med redusert funksjonsevne. 
 

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

IngaLill Svensson
NAV leder
95768238

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå