06/03/2019

Økonomileder - 100 % stilling ledig

 • Leka kommune
 • Leka, Norge
Administrasjon - Økonomi Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.03.2019

Økonomiavdelingen har to heltidsstillinger i tillegg til leder.

Stillingen er administrativt plassert direkte under rådmannen, og inngår i rådmannens ledergruppe.

Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen, og skal yte bistand til rådmann, politikere og tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg har økonomilederen en aktiv rolle som bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen

 • Overordnet budsjett- og økonomistyring
 • Koordinere det daglige arbeidet knyttet til regnskap og budsjett
 • Yte faglig støtte til tjenesteområdene/budsjettansvarlige
 • Løpende økonomirapportering internt og eksternt
 • Økonomiplan, budsjett, regnskap, regnskapsavslutning og årsrapport
 • Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler
 • Saksbehandling innen ansvarsområdet

 Følgende kvalifikasjoner kreves

 • Høyere økonomisk utdanning
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, kommuneregnskap, kommunal økonomiforvaltning
 • Erfaring med økonomistyring og ledelse.
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • Strukturert arbeidsform
 • God framstillingsevne, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med teamledelse, organisering av oppgaver og prosjektstyring
 • Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem

Vi ønsker også at du skal være kreativ og løsningsorientert, og ha evne til å motivere

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en liten og spennende organisasjon. Vi har fokus på nærvær og trivsel, og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Interessante søkere kalles inn til intervju. 

Spørsmål kan rettes til rådmannen telefon 74 38 70 00 eller 920 46 451. 

Søknad med attester, CV og referanser sendes post@leka.kommune.no

Søknadsfrist 27.3.2019

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå