06/03/2019

Avdelingsleder, Brønnøysund barne- og ungdomsskole, 100 % fast stilling

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.03.2019

Om stillingen

Grunnskolen i Brønnøy omfatter undervisning av barn i grunnskolealder, voksenopplæring og minoritetsspråklige. Det er 4 vanlige grunnskoler og 1 voksenopplæring med to avdelinger.

Disse er: 

 • Salhus skole1-10 skole Sentrum 
 • Brønnøysund barne- og ungdomsskole 1-10 Sentrum 
 • Nordhus skole1-7 skole Nordhus 
 • Hilstad skole1-10 skole Hommelstø 
 • Brønnøy Voksenopplæring Sentrum 

Brønnøyskolens satsningsområder er språkutvikling og lesing, bruk av digitale verktøy og skolen som en helsefremmende arena.

Alle skoler og barnehager i Brønnøy er i gang med digital satsning der læringsbrett er et sentralt verktøy i opplæringen i alle fag. Kommunen deltar også i satsningen med språkkommuner.

Det forutsettes at alle ansatte identifiserer seg med mål og strategier i disse satsningene. 

Vi ønsker oss søkere som er tydelig klasseledere og som kan samarbeide med elever, foresatte og andre ansatte om å skape godt klassemiljø.

Vi søker etter dyktige lærere som samlet skal dekke alle fag på barne- og ungdomstrinnet, spesialundervisning og undervisning av minoritetsspråklige. Kompetansebehovet ved skolene vil variere fra år til år. Alle skolene har delegert tilsettingsmyndighet. 

Avdelingsleder på Brønnøysund barne- og ungdomsskole (for tiden mellomtrinnet)

Arbeidsoppgaver

 • Leder for mellomtrinnet (60 %)
 • Lede arbeid med læreplaner og øvrig skole- og kompetanseutviklingsarbeid på trinnene
 • Personalansvar, herunder bemanningsplan m/arbeidsplaner, medarbeidersamtaler og oppfølging
 • Inngå i ledergruppa ved skolen (rektor og avdelingsledere), der ansvarsoppgaver for øvrig drøftes og fordeles etter kompetanse, erfaring og interesse
 • Undervisning (40 %), primært på samme avdeling. Fag kan tilpasses ut fra søkerens kompetanse i forhold til andre utlyste stillinger eller interne rokkeringer.
 • Lederkvalifikasjoner vil tillegges stor vekt

Kvalifikasjonskrav

 • Undervisningskompetanse for grunnskolen og undervisningsfag fra de aktuelle trinn
 • Utdanning innen skoleledelse og skoleutvikling, eller relevant erfaring fra området
 • Evne til å skape et kollegialt fellesskap med god delingsstruktur, der det å gjøre hverandre god bli framhevet og verdsatt som fundament for faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk i samarbeid med andre, og i samsvar med vedtatte utviklingsmål og Brønnøy kommunes lederstandard
 • IKT-kompetanse for undervisnings- og administrasjonsverktøy, herunder bruk av nettbrett
 • Egnethet vil bli lagt betydelig vekt på

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Vi vil også vurdere søkere mot nye behov som kan oppstå frem til skolestart.

Stillingen ønskes besatt: 01.08.2019

Spørsmål om stillingen

Rektor Cathrine Theting, tlf. 482 55 332, 

Fung. oppvekstsjef Kjartan Paulsen, tlf. 905 62 028.

Generelt

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse.. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Ved tiltredelse må helseattest og gyldig politiattest framvises som ikke er eldre en 3 måneder.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 25.03.2019

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå